kontakt CENTRALA 48 361 30 00 wszystkie kontakty »
mapa serwisu
mapa strony
strona główna
strona główna
kontakt
kontakty
bip
STRONA GŁÓWNA »PRZETARGI, KONKURSY, ZAPYT. OFERTOWE » inne ogłoszenia »

inne ogłoszenia

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedziabą w Radomiu - ogłasza przetarg na sprzedaż:

2018-03-12 08:43:03Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedziabą w Radomiu - ogłasza przetarg na sprzedaż:

Wyposażenia i środków trwałych będących na wyposażeniu Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg na sprzedaż:

2018-01-31 08:55:54Mazowiecki Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg na sprzedaż:

Przetarg na sprzedaż wielowarstwowego tomografu komputerowego

2017-10-04 10:08:26Przetarg na sprzedaż wielowarstwowego tomografu komputerowego

Przetarg na sprzedaż wielowarstwowego tomografu komputerowego

2017-09-14 11:23:45Przetarg na sprzedaż wielowarstwowego tomografu komputerowego

data: 14.09.2017 r.
Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Radomiu przy ulicy Juliana Aleksandrowicza 5,          z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowego płatnego parkingu dozorowanego

2017-06-13 14:15:57Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Radomiu przy ulicy Juliana Aleksandrowicza 5, z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowego płatnego parkingu dozorowanego

Nr sprawy: 01-13.06.2017.KP
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg na sprzedaż:

2017-03-02 11:26:21Mazowiecki Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg na sprzedaż:

wyposażenia i środków trwałych
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg na:

2017-01-18 08:56:36Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg na:

SPRZEDAŻ WYPOSAŻENIA i ŚRODKÓW TRWAŁYCH
OGŁOSZENIE

2017-01-04 11:21:49OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza; Typ projektów – Informatyzacja służby zdrowia. Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi. Tytuł Projektu: Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu”
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg na:

2016-03-08 14:00:13Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg na:

sprzedaż pojazdów i wyposażenia
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg na:

2016-02-10 14:23:34Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg na:

sprzedaż pojazdów i wyposażenia  
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ogłasza konkurs na:

2016-01-04 11:36:28Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ogłasza konkurs na:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ogłasza  konkurs na wynajem jednego boksu użytkowego usytuowanego w Budynku Głównym przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5 w Radomiu.
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza konkurs ofert:

2015-12-16 11:49:07Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza konkurs ofert:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza konkurs ofert: na wynajem jednego boks użytkowego usytuowanego w Budynku Głównym przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5.
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza konkurs ofert:

2015-12-03 08:48:01Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza konkurs ofert:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza konkurs ofert: na wynajem boksów użytkowych usytuowanych w Budynku Głównym przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5.
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg na sprzedaż:

2015-08-28 09:25:17Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg na sprzedaż:

wyposażenia i środków trwałych
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg:

2015-08-28 09:23:08Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg:

na sprzedaż i wyposażenie śrdków trwałych  
Konkurs ofert na aranżację i zagospodarowanie powierzchni Holu Głównego w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

2015-08-13 14:46:52Konkurs ofert na aranżację i zagospodarowanie powierzchni Holu Głównego w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., ogłasza przetarg na:

2015-08-05 09:32:23Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., ogłasza przetarg na:

sprzedaż wyposażenia i środków trwałych
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg na:

2015-07-30 13:39:48Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg na:

sprzedaż wyposażenia i środków trwałych
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg na:

2015-07-02 10:11:52Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg na:

Wyposażenia i środków trwałych
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., ogłasza przetarg na:

2015-04-24 13:11:33Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., ogłasza przetarg na:

sprzedaż systemu centralnej dystrybucji posiłków
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg na:

2015-03-13 09:48:19Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ogłasza przetarg na:

Sprzedaż pojazdów, wyposażenia i innych środków trwałych
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. zatrudni lekarzy:

2015-02-26 14:43:54Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. zatrudni lekarzy:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. zatrudni lekarzy:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. - ogłasza przetarg:

2015-02-12 14:05:46Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. - ogłasza przetarg:

Na sprzedaż pojazdów samochodowych i innych środków trwałych
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o zatrudni lekarzy:

2015-01-14 10:28:28Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o zatrudni lekarzy:

na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną: - ze specjalizacją  z  chirurgii dziecięcej, - chcących specjalizować się w zakresie chirurgii dziecięcej, - ze specjalizacją z pediatrii, - ze specjalizacją z medycyny ratunkowej, - ze specjalizacją bądź w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. OGŁASZA I PRZETARG NA SPRZEDAŻ:

2015-01-09 08:39:27Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. OGŁASZA I PRZETARG NA SPRZEDAŻ:

Środków trwałych z wyposażenia pralni Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - OGŁASZA I PRZETARG NA SPRZEDAŻ:

2014-12-10 14:09:04Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - OGŁASZA I PRZETARG NA SPRZEDAŻ:

Środków trwałych z wyposażenia pralni Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty na całe oferowane wyposażenie. Demontaż nw. wyposażenia leży po stronie oferenta.
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. zatrudni lekrzy:

2014-11-26 12:50:38Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. zatrudni lekrzy:

1.  ze specjalizacją z  pediatrii   –  na    umowę o pracę; 2. ze specjalizacją z chirurgii dziecięcej na dyżury lekarskie –  na  umowę cywilnoprawną; 3. chcących specjalizować się w zakresie chirurgii dziecięcej – na umowę o pracę w ramach rezydentury.
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedziba w Radomiu ul. J. Aleksandrowicza 5 OGŁASZA II PRZETARG NA SPRZEDAŻ:

2014-11-19 10:00:14Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedziba w Radomiu ul. J. Aleksandrowicza 5 OGŁASZA II PRZETARG NA SPRZEDAŻ:

Pojazdów i środków trwałych
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. organizuje przetarg:

2014-11-06 13:25:26Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. organizuje przetarg:

Na sprzedaż używanych samochodów
Ogłoszenie z dnia 31.10.2014 roku - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg na:

2014-10-31 14:17:31Ogłoszenie z dnia 31.10.2014 roku - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg na:

1. Sprzedaż używanych pojazdów; 2. Wyposażenia i środków trwałych  
Ankietaskos aktualności
AKTUALNOŚCIskos aktualności

2018-07-16Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 1.769.000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na doposażenie Szpitala w niezbędny sprzętu specjalistyczn

2018-07-16Uroczystość otwarcia nowoutworzonej sali hybrydowej, oddania do użytkowania nowego pomieszczenia Pracowni Elektrofizjologii – sali do zabiegów ablacji oraz zakończenia modernizacji pomieszczeń oddziałów w budynk

2018-07-09Otwarcie Sali Hybrydowej

Uroczystość otwarcia nowoutworzonej sali hybrydowej, oddania do użytkowania nowego pomieszczenia Pracowni Elektrofizjologii – sali do zabiegów ablacji oraz zakończenia modernizacji pomieszczeń oddziałów w budynku D

2018-06-22Nowe badanie dla kobiet w ciąży - kwasy żółciowe

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej poszerzył swój panel badań o nowy parametr – całkowite kwasy żółciowe.

2018-06-21Krewkarta - wykonaj ją w naszym szpitalu!

Od stycznia 2018 roku Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu wykonuje Karty Identyfikacyjne Grup Krwi – KREWKARTY. W nagłych przypadkach może uratować nam życie!  

2018-06-18PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI - ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA LARYNGOLOGICZNE

REGIONALNY PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI "ZAPOBIEGAJ, DZIAŁAJ Z GŁOWĄ" Na badanie nie jest wymagane skierowanie ZAPISY na badania w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 14.30

2018-06-12 UDZIAŁ NASZEGO SZPITALA W VI PIKNIKU ZDROWIA MOŻEMY UZANĆ ZA SUKCES

W dniu 10 czerwca 2018 r. odbył się VI Piknik Zdrowia. Wzorem lat poprzednich Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. czynnie uczestniczył w Pikniku. W naszym punkcie pomiarowo-edukacyjnym można było wykonać pomiar stężenia cholesterolu, stężenia cukru we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego.

2018-05-25Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

2018-05-24Wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. otrzymał wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Pracowni Leku Cytotoksycznego oraz na zakup angiografu fluoresceinowego dla potrzeb Poradni Okulistycznej    

2018-05-18Szpital bez Bólu - recertyfikacja na kolejne trzy lata

W dniu 16 maja 2018 r. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. brał udział w kolejnej, już trzeciej  recertyfikacji

2018-04-05 Projekt "Łączy Nas Pacjent"

Rzecznik Praw Pacjenta wraz z największymi organizacjami pozarządowymi w Polsce realizuje projekt pn "Łączy nas pacjent". Od marca 2018r. pod bezpłatnym numerem infolinii 800-190-590 

2018-03-09Mazowsze dla Syrii

Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zainicjowało akcję "Mazowsze dla Syrii".

2018-01-26Jesteś po 40-tce? Sprawdź swoje jelito grube. Uniknij raka. Zrób kolonoskopię w szpitalu na Józefowie za darmo!

Czy wiesz, że każdego dnia z powodu nowotworu jelita grubego umiera w Polsce aż 28 osób? Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w Polsce wynosi co roku 17 tysięcy. Polska odnotowuje najwyższą dynamikę liczby zachorowań na raka jelita grubego w całej Europie*. Ministerstwo Zdrowia chce z tym walczyć poprzez realizację darmowych badań kolonoskopowych w polskich szpitalach – wśród nich jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.

2018-01-17Masz wyznaczony termin zabiegu? Staw się w Izbie Przyjęć Planowych!

Dla komfortu i oszczędności czasu naszych pacjentów została utworzona Izba Przyjęć Planowych. Już nie trzeba stać w długich kolejkach do izby przyjęć na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym razem z nagłymi przypadkami. Teraz pacjenci z wyznaczonymi terminami zabiegów przychodzą do szpitala właśnie w tych terminach i przez Izbę Przyjęć Planowych trafiają na dany oddział.

2018-01-12Rodzisz w naszym szpitalu? Możemy pobrać Twoją krew pępowinową!

Ale nie tylko – położne i lekarze pracujący w naszej lecznicy mogą pobrać również fragment sznura pępowinowego czy fragment łożyska. Są do tych zadań specjalnie przeszkoleni. Placówka ma podpisane umowy z kilkoma bankami komórek macierzystych. Sprawdź, z jakimi, jak wygląda procedura i jakie korzyści może przynieść pobranie i przechowywanie takiego materiału biologicznego.

2017-12-13Świadoma zgoda pacjenta a obowiązki informacyjne lekarza

W kontaktach między lekarzem a pacjentem ważna jest świadoma zgoda pacjenta na leczenie. Lekarz ma obowiązek poinformować go, jaki jest jego stan zdrowia, jaka forma leczenia będzie dla niego najlepsza i jakie może przynieść ewentualne skutki. Jak prawnie to powinno wyglądać? Pacjencie, lekarzu - ten artykuł jest dla ciebie.

2017-12-08Prawa pacjenta a obowiązki informacyjne lekarza - szkolenie

W środę 13. grudnia o godz. 12.00 w auli Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu odbędzie się szkolenie na temat ,,Świadoma zgoda pacjenta, a obowiązki informacyjne lekarza w świetle aktualnych przepisów prawa. Prawa pacjenta, a obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Cywilnoprawne konsekwencje naruszenia praw pacjenta w postaci roszczeń medycznych”. Szkolenie jest przeznaczone dla personelu szpitala na Józefowie.

2017-11-24Kobieto! Sprawdź swoją cytologię!

Czy wiesz, że rak szyjki macicy jest drugim, po raku piersi, najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet po 45. roku życia? Każdego roku w Polsce prawie 4 tys. kobiet dowiaduje się, że ma tego raka – połowa z nich umiera. Nie pozwól, żeby dopadł i Ciebie – przyjdź na bezpłatną cytologię do szpitala na radomskim Józefowie.

2017-10-27Zmiany na parkingu przy szpitalu od 1. listopada

Już nie będzie opłat za postój na parkingu przed lecznicą u pracownika ochrony. Od 1. listopada parking będzie samoobsługowy. Pacjenci i odwiedzający będą wjeżdżać i wyjeżdżać na parking przez szlabany, a opłaty za postój będą opłacać w kasie automatycznej gotówką lub kartą PayPass. Pobyt do 15 min. na parkingu będzie za darmo! Będzie też monitoring.

2017-10-25Skorzystaj z mammografii za darmo

Zachęcamy panie 50+ do zbadania się w ramach programu profilaktycznego raka piersi. Badania mammograficzne można wykonać bezpłatnie w naszym szpitalu. Nie potrzebne jest skierowanie. Wystarczy zadzwonić i się umówić. O tym wszystkich w Radiu Plus mówiły nasze specjalistki.

2017-09-27Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. od niedzieli 1 października 2017 r., od godz. 8.00

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 października 2017 r. (niedziela) od godz. 8.00 rozpocznie funkcjonowanie Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

2017-08-01Odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

2017-07-04Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Zapraszamy na badania mammograficzne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Programy profilaktyczne

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. realizowane są Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Galeria foto

Zobacz galerię spacery i wirtualne wycieczki po po terenie naszego szpitala i nie tylko. Panoramy wirtualne, panoramy 360

Kontakt

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, Centrala tel. 48 361-30-00, fax 48 345-11-18
UE
<

NIP 7962963679, REGON 670209356
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ;
Nr konta bankowego 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 Bank PKO S.A. Oddział Radom
Kapitał Zakładowy – 70 000 000 00 zł

Strona www.wss.com.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

created by ITDOT
drukuj