kontakt CENTRALA 48 361 30 00 wszystkie kontakty »
mapa serwisu
mapa strony
strona główna
strona główna
kontakt
kontakty
bip
STRONA GŁÓWNA »PRZETARGI, KONKURSY, ZAPYT. OFERTOWE » konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych »

konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2018-06-07 08:31:06Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy: 5/K/DKiSP/2018
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2018-05-16 11:25:51Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy: 4/K/DKiSP/2018
ogłoszenie o konkursie na całodobowe specjalistyczne świadczenie usług zdrowwotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej

2018-05-02 14:12:34ogłoszenie o konkursie na całodobowe specjalistyczne świadczenie usług zdrowwotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej

Nr sprawy: DZP.46.3.2018
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2018-03-15 09:43:14Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy: 3/K/DKiSP/2018
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2018-02-13 12:14:50Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy: 2/KDKiSP_2018
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2018-01-16 13:43:55Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy: 1/KO/2018
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

2017-12-19 09:35:37OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Nr sprawy: 8/KO/2017
Wyposażenie sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej w aparaturę i sprzęt medyczny dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2017-11-23 14:36:47Wyposażenie sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej w aparaturę i sprzęt medyczny dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr sprawy: DZP.341.75.2017 - przetarg nieograniczony poniżej 209 000,00 euro
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

2017-11-23 13:00:36OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

7/K/DKiSP/2017
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

2017-11-07 11:00:22OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Nr sprawy: 6/K/DKiSP/2017
KONKURS OFERT w zakresie:

2017-09-04 12:58:41KONKURS OFERT w zakresie:

- udzielania całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach podstawowych godzin   ordynacji  oddziału  i w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Szpitala  w zakresie: neurochirurgii, chorób wewnętrznych, hematologii , - udzielania całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w   Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii w ramach podstawowych godzin ordynacji w Zakładzie Patomorfologii oraz w zakresie wykonywania badań histopatologicznych / w tym wysyłanie preparatów drogą pocztową/, cytologicznych, śródoperacyjnych, immunohistochemicznych i autopsyjnych. - udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich w Poradni Neurochirurgicznej, - udzielania specjalistycznych świadczeń  zdrowotnych  w zakresie konsultacji w dziedzinie neurologii dziecięcej, - udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych Nr sprawy: 5/K/2017
KONKURS OFERT W ZAKRESIE:

2017-07-07 13:09:48KONKURS OFERT W ZAKRESIE:

1. udzielania całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach podstawowych godzin   ordynacji  oddziału  i w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Szpitala  w zakresie: chorób wewnętrznych i hematologii, 2. udzielania całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w   Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 3. udzielania specjalistycznych świadczeń  zdrowotnych  w zakresie konsultacji w dziedzinie neurologii dziecięcej, 4. udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w oddziałach szpitalny
KONKURS OFERT W ZAKRESIE:

2017-05-18 12:02:59KONKURS OFERT W ZAKRESIE:

- udzielania całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach podstawowych godzin   ordynacji  oddziału  i w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Szpitala  w zakresie: chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, - udzielania świadczeń  zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w  zakresie: otolaryngologii, neurologii - udzielania całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w   Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - udzielania specjalistycznych świadczeń  zdrowotnych  w zakresie konsultacji w dziedzinie neurologii dziecięcej, Nr sprawy: 3/KO/2017
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. OGŁASZA KONKURS OFERT W ZAKRESIE:

2017-03-27 14:18:22Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. OGŁASZA KONKURS OFERT W ZAKRESIE:

udzielanie całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach podstawowych godzin   ordynacji  oddziału  i w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Szpitala i SOR  w zakresie:  Neurologii, pediatrii, neonatologii. udzielanie specjalistycznych świadczeń  zdrowotnych  w zakresie konsultacji neurologicznych dziecięcych, udzielanie specjalistycznych świadczeń  zdrowotnych  w   Zakładzie  Diagnostyki Laboratoryjnej, połączone z wykonywaniem funkcji kierownika Nr sprawy: 02/K/2017
KONKURS OFERT DLA LEKARZY NA:

2017-02-15 14:28:10KONKURS OFERT DLA LEKARZY NA:

udzielanie całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach podstawowych godzin   ordynacji  oddziału  i w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Szpitala i SOR  w zakresie:  chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób wewnętrznych, okulistyki, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii. udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych porad lekarskich w  Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Nr sprawy: KO/01/2017
konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2016-12-09 13:23:42konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

wykonywania badań diagnostycznych Sprawa nr DZP.46.20.2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2016-11-22 10:14:00Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

udzielanie całodobowych  świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Pracowni Hemodynamiki, udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych Nr sprawy: 08/KO/2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2016-11-22 10:10:58Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

udzielanie całodobowych świadczeń  zdrowotnych, udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń  zdrowotnych,udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych Sprawa nr 07/KO/2016
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2016-11-15 14:30:19konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, nadzoru nad bankiem krwi wraz z wynajęciem pomieszczeń do wykorzystania dla celów związanych z wykonywaniem świadczeń objętych konkursem sprawa nr DZP.46.13.2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2016-10-18 13:16:57Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Specjalistycznych konsultacji  oraz konsyliów onkologicznych; 2. Specjalistycznych porad lekarskich w Poradni Onkologicznej; 3. Chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym; 4. Ortopedii i traumatologii ruchu  w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym; 5. Porad lekarskich w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradni Chirurgii Ogólnej; 6. Specjalistycznych konsultacji neurologicznych dla dzieci; Nr sprawy 6 /K/2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2016-09-19 12:42:52Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

*chorób wewnętrznych w Oddziałach Internistycznych i Kardiologii, * z wykonywaniem czynności kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Neonatologii. * specjalistycznych konsultacji neurologicznych dla dzieci. Nr sprawy 5/KO/2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2016-05-31 09:18:23Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

pediatrii,  neonatologii, kardiologii , specjalistycznych konsultacji neurologicznych dla dzieci, świadczeń zdrowotnych w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Nr sprawy: 04/KO/2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

2016-04-15 12:54:38Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : chirurgii ogólnej i  chorób wewnętrznych - w ramach dyżurów lekarskich udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania Oddziałem Klinicznym Neurochirurgii. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji neurologicznych dla dzieci. Nr sprawy: 03/KO/2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

2016-03-17 08:12:38Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

a)  przez lekarzy w Oddziałach Szpitalnych w zakresie :  chorób wewnętrznych , ginekologii i położnictwa. b) w PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ i DIABETOLOGICZNEJ Nr sprawy: 2/K/2016
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2016-02-05 13:28:30Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, nadzoru nad bankiem krwi wraz z wynajęciem pomieszczeń do wykorzystania dla celów związanych z wykonywaniem świadczeń objętych konkuresm oraz przejęciem pracowników udzielajacego zamówienia Sprawa nr DZP.46.2.2016
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

2016-02-01 14:44:34Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Nr sprawy: 01/KO/2016   KONKURS  OFERT NA : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach Szpitalnych w zakresie : CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ, OKULISTYKI, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, REUMATOLOGII, NEONATOLOGII, KARDIOCHIRURGII. udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM. Udzielanie specjalistycznych  świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur urologicznych w ramach  ODDZIAŁU CHIRURGII  OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w PORADNI: CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ , PATOLOGII NOWORODKÓW  I WCZEŚNIAKÓW, REUMATOLOGII, KARDIOCHIRURGII.
Konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych:

2015-12-31 11:49:28Konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych:

z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, nadzoru nad bankiem krwi wraz z wynajęciem pomieszczeń do wykorzystania dla celów związanych z wykonywaniem świadczeń objętych konkursem oraz przejęciem pracowników udzielającego zamówienia. sprawa nr DZP.46.33.2015
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

2015-12-17 11:09:59Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziałach w zakresie : CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ i ONKOLOGICZNEJ,  CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ, ONKOLOGII.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM.   Udzielanie specjalistycznych porad lekarskich  w PORADNI KARDIOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ Nr sprawy 13/K/2015      
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, nadzoru nad bankiem krwi wraz z wynaj

2015-12-15 14:43:49konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, nadzoru nad bankiem krwi wraz z wynaj

Nr sprawy: DZP.46.26.2015
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2015-11-17 14:32:29Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez pielęgniarki w zakresie : pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym Nr sprawy: 12/KO/2015  
Ankietaskos aktualności
AKTUALNOŚCIskos aktualności

2018-06-18PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI - ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA LARYNGOLOGICZNE

REGIONALNY PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI "ZAPOBIEGAJ, DZIAŁAJ Z GŁOWĄ" Na badanie nie jest wymagane skierowanie ZAPISY na badania w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 14.30

2018-06-12 UDZIAŁ NASZEGO SZPITALA W VI PIKNIKU ZDROWIA MOŻEMY UZANĆ ZA SUKCES

W dniu 10 czerwca 2018 r. odbył się VI Piknik Zdrowia. Wzorem lat poprzednich Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. czynnie uczestniczył w Pikniku. W naszym punkcie pomiarowo-edukacyjnym można było wykonać pomiar stężenia cholesterolu, stężenia cukru we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego.

2018-05-25Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

2018-05-24Wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. otrzymał wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Pracowni Leku Cytotoksycznego oraz na zakup angiografu fluoresceinowego dla potrzeb Poradni Okulistycznej    

2018-05-18Szpital bez Bólu - recertyfikacja na kolejne trzy lata

W dniu 16 maja 2018 r. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. brał udział w kolejnej, już trzeciej  recertyfikacji

2018-04-05 Projekt "Łączy Nas Pacjent"

Rzecznik Praw Pacjenta wraz z największymi organizacjami pozarządowymi w Polsce realizuje projekt pn "Łączy nas pacjent". Od marca 2018r. pod bezpłatnym numerem infolinii 800-190-590 

2018-03-09Mazowsze dla Syrii

Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zainicjowało akcję "Mazowsze dla Syrii".

2018-01-26Jesteś po 40-tce? Sprawdź swoje jelito grube. Uniknij raka. Zrób kolonoskopię w szpitalu na Józefowie za darmo!

Czy wiesz, że każdego dnia z powodu nowotworu jelita grubego umiera w Polsce aż 28 osób? Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w Polsce wynosi co roku 17 tysięcy. Polska odnotowuje najwyższą dynamikę liczby zachorowań na raka jelita grubego w całej Europie*. Ministerstwo Zdrowia chce z tym walczyć poprzez realizację darmowych badań kolonoskopowych w polskich szpitalach – wśród nich jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.

2018-01-17Masz wyznaczony termin zabiegu? Staw się w Izbie Przyjęć Planowych!

Dla komfortu i oszczędności czasu naszych pacjentów została utworzona Izba Przyjęć Planowych. Już nie trzeba stać w długich kolejkach do izby przyjęć na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym razem z nagłymi przypadkami. Teraz pacjenci z wyznaczonymi terminami zabiegów przychodzą do szpitala właśnie w tych terminach i przez Izbę Przyjęć Planowych trafiają na dany oddział.

2018-01-12Rodzisz w naszym szpitalu? Możemy pobrać Twoją krew pępowinową!

Ale nie tylko – położne i lekarze pracujący w naszej lecznicy mogą pobrać również fragment sznura pępowinowego czy fragment łożyska. Są do tych zadań specjalnie przeszkoleni. Placówka ma podpisane umowy z kilkoma bankami komórek macierzystych. Sprawdź, z jakimi, jak wygląda procedura i jakie korzyści może przynieść pobranie i przechowywanie takiego materiału biologicznego.

2017-12-13Świadoma zgoda pacjenta a obowiązki informacyjne lekarza

W kontaktach między lekarzem a pacjentem ważna jest świadoma zgoda pacjenta na leczenie. Lekarz ma obowiązek poinformować go, jaki jest jego stan zdrowia, jaka forma leczenia będzie dla niego najlepsza i jakie może przynieść ewentualne skutki. Jak prawnie to powinno wyglądać? Pacjencie, lekarzu - ten artykuł jest dla ciebie.

2017-12-08Prawa pacjenta a obowiązki informacyjne lekarza - szkolenie

W środę 13. grudnia o godz. 12.00 w auli Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu odbędzie się szkolenie na temat ,,Świadoma zgoda pacjenta, a obowiązki informacyjne lekarza w świetle aktualnych przepisów prawa. Prawa pacjenta, a obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Cywilnoprawne konsekwencje naruszenia praw pacjenta w postaci roszczeń medycznych”. Szkolenie jest przeznaczone dla personelu szpitala na Józefowie.

2017-11-24Kobieto! Sprawdź swoją cytologię!

Czy wiesz, że rak szyjki macicy jest drugim, po raku piersi, najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet po 45. roku życia? Każdego roku w Polsce prawie 4 tys. kobiet dowiaduje się, że ma tego raka – połowa z nich umiera. Nie pozwól, żeby dopadł i Ciebie – przyjdź na bezpłatną cytologię do szpitala na radomskim Józefowie.

2017-10-27Zmiany na parkingu przy szpitalu od 1. listopada

Już nie będzie opłat za postój na parkingu przed lecznicą u pracownika ochrony. Od 1. listopada parking będzie samoobsługowy. Pacjenci i odwiedzający będą wjeżdżać i wyjeżdżać na parking przez szlabany, a opłaty za postój będą opłacać w kasie automatycznej gotówką lub kartą PayPass. Pobyt do 15 min. na parkingu będzie za darmo! Będzie też monitoring.

2017-10-25Skorzystaj z mammografii za darmo

Zachęcamy panie 50+ do zbadania się w ramach programu profilaktycznego raka piersi. Badania mammograficzne można wykonać bezpłatnie w naszym szpitalu. Nie potrzebne jest skierowanie. Wystarczy zadzwonić i się umówić. O tym wszystkich w Radiu Plus mówiły nasze specjalistki.

2017-09-27Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. od niedzieli 1 października 2017 r., od godz. 8.00

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 października 2017 r. (niedziela) od godz. 8.00 rozpocznie funkcjonowanie Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

2017-08-01Odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

2017-07-04Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Zapraszamy na badania mammograficzne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Programy profilaktyczne

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. realizowane są Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Galeria foto

Zobacz galerię spacery i wirtualne wycieczki po po terenie naszego szpitala i nie tylko. Panoramy wirtualne, panoramy 360

Kontakt

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, Centrala tel. 48 361-30-00, fax 48 345-11-18
UE
<

NIP 7962963679, REGON 670209356
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ;
Nr konta bankowego 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 Bank PKO S.A. Oddział Radom
Kapitał Zakładowy – 70 000 000 00 zł

Strona www.wss.com.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

created by ITDOT
drukuj