kontakt CENTRALA 48 361 30 00 wszystkie kontakty »
mapa serwisu
mapa strony
strona główna
strona główna
kontakt
kontakty
bip
STRONA GŁÓWNA »PRZETARGI, KONKURSY, ZAPYT. OFERTOWE » konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych »

konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KONKURS OFERT W ZAKRESIE:

2017-07-07 13:09:48KONKURS OFERT W ZAKRESIE:

1. udzielania całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach podstawowych godzin   ordynacji  oddziału  i w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Szpitala  w zakresie: chorób wewnętrznych i hematologii, 2. udzielania całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w   Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 3. udzielania specjalistycznych świadczeń  zdrowotnych  w zakresie konsultacji w dziedzinie neurologii dziecięcej, 4. udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w oddziałach szpitalny
KONKURS OFERT W ZAKRESIE:

2017-05-18 12:02:59KONKURS OFERT W ZAKRESIE:

- udzielania całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach podstawowych godzin   ordynacji  oddziału  i w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Szpitala  w zakresie: chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, - udzielania świadczeń  zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w  zakresie: otolaryngologii, neurologii - udzielania całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w   Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - udzielania specjalistycznych świadczeń  zdrowotnych  w zakresie konsultacji w dziedzinie neurologii dziecięcej, Nr sprawy: 3/KO/2017
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. OGŁASZA KONKURS OFERT W ZAKRESIE:

2017-03-27 14:18:22Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. OGŁASZA KONKURS OFERT W ZAKRESIE:

udzielanie całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach podstawowych godzin   ordynacji  oddziału  i w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Szpitala i SOR  w zakresie:  Neurologii, pediatrii, neonatologii. udzielanie specjalistycznych świadczeń  zdrowotnych  w zakresie konsultacji neurologicznych dziecięcych, udzielanie specjalistycznych świadczeń  zdrowotnych  w   Zakładzie  Diagnostyki Laboratoryjnej, połączone z wykonywaniem funkcji kierownika Nr sprawy: 02/K/2017
KONKURS OFERT DLA LEKARZY NA:

2017-02-15 14:28:10KONKURS OFERT DLA LEKARZY NA:

udzielanie całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach podstawowych godzin   ordynacji  oddziału  i w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Szpitala i SOR  w zakresie:  chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób wewnętrznych, okulistyki, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii. udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych porad lekarskich w  Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Nr sprawy: KO/01/2017
konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2016-12-09 13:23:42konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

wykonywania badań diagnostycznych Sprawa nr DZP.46.20.2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2016-11-22 10:14:00Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

udzielanie całodobowych  świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Pracowni Hemodynamiki, udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych Nr sprawy: 08/KO/2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2016-11-22 10:10:58Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

udzielanie całodobowych świadczeń  zdrowotnych, udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń  zdrowotnych,udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych Sprawa nr 07/KO/2016
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2016-11-15 14:30:19konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, nadzoru nad bankiem krwi wraz z wynajęciem pomieszczeń do wykorzystania dla celów związanych z wykonywaniem świadczeń objętych konkursem sprawa nr DZP.46.13.2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2016-10-18 13:16:57Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Specjalistycznych konsultacji  oraz konsyliów onkologicznych; 2. Specjalistycznych porad lekarskich w Poradni Onkologicznej; 3. Chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym; 4. Ortopedii i traumatologii ruchu  w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym; 5. Porad lekarskich w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradni Chirurgii Ogólnej; 6. Specjalistycznych konsultacji neurologicznych dla dzieci; Nr sprawy 6 /K/2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2016-09-19 12:42:52Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

*chorób wewnętrznych w Oddziałach Internistycznych i Kardiologii, * z wykonywaniem czynności kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Neonatologii. * specjalistycznych konsultacji neurologicznych dla dzieci. Nr sprawy 5/KO/2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2016-05-31 09:18:23Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

pediatrii,  neonatologii, kardiologii , specjalistycznych konsultacji neurologicznych dla dzieci, świadczeń zdrowotnych w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Nr sprawy: 04/KO/2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

2016-04-15 12:54:38Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : chirurgii ogólnej i  chorób wewnętrznych - w ramach dyżurów lekarskich udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania Oddziałem Klinicznym Neurochirurgii. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji neurologicznych dla dzieci. Nr sprawy: 03/KO/2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

2016-03-17 08:12:38Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

a)  przez lekarzy w Oddziałach Szpitalnych w zakresie :  chorób wewnętrznych , ginekologii i położnictwa. b) w PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ i DIABETOLOGICZNEJ Nr sprawy: 2/K/2016
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2016-02-05 13:28:30Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, nadzoru nad bankiem krwi wraz z wynajęciem pomieszczeń do wykorzystania dla celów związanych z wykonywaniem świadczeń objętych konkuresm oraz przejęciem pracowników udzielajacego zamówienia Sprawa nr DZP.46.2.2016
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

2016-02-01 14:44:34Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Nr sprawy: 01/KO/2016   KONKURS  OFERT NA : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach Szpitalnych w zakresie : CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ, OKULISTYKI, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, REUMATOLOGII, NEONATOLOGII, KARDIOCHIRURGII. udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM. Udzielanie specjalistycznych  świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur urologicznych w ramach  ODDZIAŁU CHIRURGII  OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w PORADNI: CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ , PATOLOGII NOWORODKÓW  I WCZEŚNIAKÓW, REUMATOLOGII, KARDIOCHIRURGII.
Konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych:

2015-12-31 11:49:28Konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych:

z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, nadzoru nad bankiem krwi wraz z wynajęciem pomieszczeń do wykorzystania dla celów związanych z wykonywaniem świadczeń objętych konkursem oraz przejęciem pracowników udzielającego zamówienia. sprawa nr DZP.46.33.2015
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

2015-12-17 11:09:59Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziałach w zakresie : CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ i ONKOLOGICZNEJ,  CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ, ONKOLOGII.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM.   Udzielanie specjalistycznych porad lekarskich  w PORADNI KARDIOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ Nr sprawy 13/K/2015      
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, nadzoru nad bankiem krwi wraz z wynaj

2015-12-15 14:43:49konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, nadzoru nad bankiem krwi wraz z wynaj

Nr sprawy: DZP.46.26.2015
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2015-11-17 14:32:29Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez pielęgniarki w zakresie : pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym Nr sprawy: 12/KO/2015  
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

2015-10-19 07:52:42Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie : CHORÓB WEWNĘTRZNYCH,   CHIRURGII DZIECIĘCEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ, NEUROLOGII, PEDIATRII,     PULMONOLOGII,  ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ. udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM. Udzielanie specjalistycznych porad lekarskich  w Poradni: CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW. Udzielanie specjalistycznych konsultacji w zakresie neurologii dziecięcej Nr sprawy: 11/KO/2015
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

2015-10-19 07:50:11Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym. Nr sprawy: 10/KO/2015  
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2015-09-16 08:20:27Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy 09/KO/2015
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

2015-08-19 09:21:17Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Nr sprawy 8/K/2015
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i wykonywanie specjalistycznych badań

2015-07-15 10:07:02Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i wykonywanie specjalistycznych badań

Nr sprawy: 7/K/2015                                                                            
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2015-06-12 11:10:35Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy: 6/K/2015
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej

2015-06-01 11:41:23Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej

Nr sprawy: DZP.46.03.2015
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych usług lekarskich w rodzaju stacjonarne i całodobowe leczenie szpitalne z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym I

2015-05-14 14:55:29konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych usług lekarskich w rodzaju stacjonarne i całodobowe leczenie szpitalne z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym I

Nr sprawy: DZP.46.2.2015
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2015-05-14 13:36:53Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy: 5/KO/2015
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2015-04-21 11:46:39Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy 4/KO/2015
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

2015-03-19 14:59:49Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Nr sprawy: 3/K/2015  
Ankietaskos aktualności
AKTUALNOŚCIskos aktualności

2017-08-10 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

W związku z realizacją przez Ministerstwo Zdrowia  Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

2017-08-03Oferta pracy dla lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych i inspektora ds. BHP

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni do pracy:

2017-08-01Odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

2017-07-04Oferta pracy dla lekarzy, pielęgniarek i inspektora ds. BHP

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp.  z o.o z siedzibą w Radomiu ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni do pracy:

2017-07-04Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Zapraszamy na badania mammograficzne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.

2017-06-30Zmiana godzin przyjęć pacjentów w Poradni Chirurgii Dziecięcej w okresie wakacyjnym

W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2017r do 31 sierpnia 2017r. zmianie uległy godziny pracy Poradni Chirurgii Dziecięcej.

2017-05-31Transplantacja w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z ogromną radością po raz drugi w tym roku przyjął wyrazy podziękowania przekazane przez Poltransplant dla: 

2017-05-19Choroby odkleszczowe

Choroby odkleszczowe – choroby przenoszone przez kleszcze. W Polsce najczęstszymi chorobami odkleszczowymi są borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Pozostałe rodzaje zakażeń są bardzo rzadkie.

2017-04-06Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych całą dobę

Informujemy, iż od dnia 03.04.2017r. istnieje całodobowa możliwość pobrania materiału do badań laboratoryjnych od pacjentów zgłaszających się do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tut. Szpitala. 

2017-03-07Uroczystość z okazji uruchomienia nowo zakupionego 64-rzędowego Tomografu Komputerowego

W dniu 06.03.2017 r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego tomografu komputerowego.  

2017-01-02Laser frakcyjny chirurgiczny

Poradnia Chirurgii Ogólnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została doposażona w Laser frakcyjny chirurgiczny CO2 Fire Xel, wyposażony w nowoczesny skaner z systemem analizy skóry, który dzięki pomiarowi nawilżenia tkanki, pozwala na dobranie optymalnych parametrów zabiegu z zachowaniem bezpieczeństwa pacjenta, w oparciu o dane kliniczne przechowywane w pamięci. 

2016-04-11Laserowe operacje kamicy nerkowej

  Informujemy, iż w dniu 23 marca 2016r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. pierwszy raz w Radomiu przeprowadzono unikalne operacje kruszenia kamieni moczowych małoinwazyjną metodą wewnątrznerkową, w skrócie nazywaną RIRS (Retrograde IntraRenal Surgery). 

2016-01-07 Pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. pragnie Państwa poinformować, iż w dniu 14.12.2015r. w Oddziale Kardiologii naszego Szpitala został wykonany pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu. 

2015-09-16Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy 09/KO/2015

2014-07-08BADANIA KLINICZNE

Na podstawie Zarządzenia Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została wprowadzona procedura zawierania umów na przeprowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Programy profilaktyczne

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. realizowane są Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Galeria foto

Zobacz galerię spacery i wirtualne wycieczki po po terenie naszego szpitala i nie tylko. Panoramy wirtualne, panoramy 360

Kontakt

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, Centrala tel. 48 361-30-00, fax 48 345-11-18
UE
<

NIP 7962963679, REGON 670209356
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ;
Nr konta bankowego 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 Bank PKO S.A. Oddział Radom
Kapitał Zakładowy – 81 800 000 00 zł

Strona www.wss.com.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

created by ITDOT
drukuj