kontakt CENTRALA 48 361 30 00 wszystkie kontakty »
mapa serwisu
mapa strony
strona główna
strona główna
kontakt
kontakty
bip
STRONA GŁÓWNA »DLA PACJENTÓW » Obowiązki pacjenta »

Obowiązki pacjenta

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH

PACJENTÓW LECZONYCH

W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

 1. Pacjent przebywający na leczeniu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. ma obowiązek:
  1) przestrzegać indywidualnych zaleceń lekarzy i pielęgniarek w zakresie stosowanej diagnostyki, terapii i pielęgnacji,
  2) współdziałać z personelem Szpitala w realizacji celu leczenia,
  3) stosować się do zaleconej diety,
  4) odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,
  5) przebywać na oddziale w określonych porach dnia, szczególnie w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków, nie wychodzić poza teren Szpitala, chyba że jest to konieczne ze względów leczniczych (konsultacje, zabiegi, itp.),
  6) każdorazowo zgłaszać pielęgniarce zamiar opuszczenia oddziału (np. w celu dokonania zakupów w kiosku szpitalnym),
  7) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00,
  8) przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych – pod groźbą kary określonej w przepisach odrębnych i pod rygorem wypisania ze szpitala w trybie art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zakaz nie dotyczy leków narkotycznych zaordynowanych przez lekarza,
  9) przestrzegać zakazu samodzielnego korzystania z dźwigów szpitalnych przeznaczonych do użytku służbowego,
  10) przestrzegać  odpowiednich postanowień Regulaminu Organizacyjnego,
  11) szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital),
  12) utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu, przestrzegać zasad higieny osobistej,
  13) po przyjęciu do Szpitala poinformować lekarza o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji,
  14) nie poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zalecenia lekarskiego,
  15) nie zakłócać swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów,
  16) przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  17) udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełneji prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia, bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta,
  18) przestrzegać obowiązującego w Szpitalu zakazu fotografowania, filmowania oraz utrwalania dźwięku.

 

Za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta, a nie przekazane do depozytu, Szpital nie ponosi odpowiedzialności.

Ankietaskos aktualności
AKTUALNOŚCIskos aktualności

2017-05-22Dzień Diagnosty Laboratoryjnego 29.05.2017r.-02.06.2017r. Zaproszenie na bezpłatne badania morfologii krwi

Z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego, który przypada na dzień 27 maja, Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. wraz z pracownikami Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej zapraszają w dniach od 29.05.2017 r. do 02.06.2017 r. codziennie do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na badania laboratoryjne.

2017-05-19Choroby odkleszczowe

Choroby odkleszczowe – choroby przenoszone przez kleszcze. W Polsce najczęstszymi chorobami odkleszczowymi są borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Pozostałe rodzaje zakażeń są bardzo rzadkie.

2017-05-18Oferta pracy dla lekarzy, ratowników medycznych i pracownika BHP

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp.  z o.o z siedzibą w Radomiu ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni do pracy:

2017-05-12Bezpieczna farmakoterapia – bezpieczny pacjent - konferencja w CMKP

Konferencja „Bezpieczna farmakoterapia – bezpieczny pacjent” odbędzie się 20 czerwca 2017 w godzinach 9:00- 17:00 w Dużej Auli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie. Zapraszamy do internetowej rejestracji. http://izba-lekarska.pl/wydarzenie/konferencja-bezpieczna-farmakoterapia-bezpieczny-pacjent/

2017-05-11Dzień Pneumonologiczny

Fundacja Oddychanie – Polskie Towarzystwo Lekarskie – Oddział Wojewódzki w Radomiu oraz Oddział Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej mają zaszczyt zaprosić na posiedzenie naukowe: Dzień Pneumonologiczny,

2017-04-2726 kwietnia 2017 r. Dzień Przedsiębiorczości w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o. o.

 W dniu 26.04.2017r w naszym szpitalu odbyły się jednodniowe praktyki w ramach projektu Dzień Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy Kancelarii Prezydenta RP.

2017-04-27Oferta pracy

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp.  z o.o z siedzibą w Radomiu ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni do pracy:

2017-04-07Światowy Dzień Zdrowia

Wzorem lat poprzednich z okazji Światowego Dnia Zdrowia przypadajacego na dzień 7 kwietnia 2017 roku, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu zorganiowano punkt pomiarowo - informacyjny. Tegoroczne hasło to ”Depresja - porozmawiajmy o niej”.

2017-04-06Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych całą dobę

Informujemy, iż od dnia 03.04.2017r. istnieje całodobowa możliwość pobrania materiału do badań laboratoryjnych od pacjentów zgłaszających się do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tut. Szpitala. 

2017-03-17Oferta pracy dla lekarzy

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp.  z o.o z siedzibą w Radomiu                               ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni do pracy:

2017-03-07Uroczystość z okazji uruchomienia nowo zakupionego 64-rzędowego Tomografu Komputerowego

W dniu 06.03.2017 r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego tomografu komputerowego.  

2017-01-02Laser frakcyjny chirurgiczny

Poradnia Chirurgii Ogólnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została doposażona w Laser frakcyjny chirurgiczny CO2 Fire Xel, wyposażony w nowoczesny skaner z systemem analizy skóry, który dzięki pomiarowi nawilżenia tkanki, pozwala na dobranie optymalnych parametrów zabiegu z zachowaniem bezpieczeństwa pacjenta, w oparciu o dane kliniczne przechowywane w pamięci. 

2016-12-01Kubusiowe Szpitale

Kubuś maluje oddziały dziecięce W ramach projektu ,,Kubuś maluje oddziały dziecięce” realizowanego przez MASPEX Wadowice Sp. z o.o. Oddziały Pediatryczny i Chirurgii Dziecięcej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. dołączyły do grona ,,Kubusiowych Szpitali”. 

2016-04-11Laserowe operacje kamicy nerkowej

  Informujemy, iż w dniu 23 marca 2016r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. pierwszy raz w Radomiu przeprowadzono unikalne operacje kruszenia kamieni moczowych małoinwazyjną metodą wewnątrznerkową, w skrócie nazywaną RIRS (Retrograde IntraRenal Surgery). 

2016-01-07 Pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. pragnie Państwa poinformować, iż w dniu 14.12.2015r. w Oddziale Kardiologii naszego Szpitala został wykonany pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu. 

2015-09-16Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy 09/KO/2015

2014-07-08BADANIA KLINICZNE

Na podstawie Zarządzenia Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została wprowadzona procedura zawierania umów na przeprowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Programy profilaktyczne

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. realizowane są Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Galeria foto

Zobacz galerię spacery i wirtualne wycieczki po po terenie naszego szpitala i nie tylko. Panoramy wirtualne, panoramy 360

Kontakt

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, Centrala tel. 48 361-30-00, fax 48 345-11-18
UE
<

NIP 7962963679, REGON 670209356
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ;
Nr konta bankowego 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 Bank PKO S.A. Oddział Radom
Kapitał Zakładowy – 81 800 000 00 zł

Strona www.wss.com.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

created by ITDOT
drukuj