kontakt CENTRALA 48 361 30 00 wszystkie kontakty »
mapa serwisu
mapa strony
strona główna
strona główna
kontakt
kontakty
bip
STRONA GŁÓWNA »ODDZIAŁY » Oddział Neurologii, Pododdział Udarowy »

Oddział Neurologii, Pododdział Udarowy

Kierownik Oddziału Neurologicznego, Pododdziału Udarowego: Dr n. med. Krzysztof Nadgrodkiewicz  - specjalista neurolog

tel. do sekretariatu: 48 361-34-31

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Elżbieta Woszczyk

tel. 48 361-49-58

Dyżurka pielęgniarek tel. 48 361-34-28

Lokalizacja: V piętro blok D 

Liczba łóżek: Oddział Neurologii – 26

                       Pododdział Udarowy - 16

Oddział Neurologiczny zapewnia kompleksową diagnostykę i terapię chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Dysponujemy całodobowym dostępem do badań TK głowy, badań angio-TK tt. domózgowych i śródczaszkowych oraz USG Dopplera tt. domózgowych. Ponadto wykonujemy tomografię perfuzyjną, MRI głowy z ocena dyfuzji oraz badania angio-MR. Rutynowo wykonywane są również badania echokardiograficzne, Holter RR, i Holter EKG.

Stosujemy terapię trombolityczną w wybranych przypadkach udaru niedokrwiennego mózgu. Dysponujemy 6 łóżkami intensywnego nadzoru zapewniając monitoring podstawowych czynności życiowych a także w razie potrzeby wentylację mechaniczną. Oddział zapewnia wczesną rehabilitacje poudarową, terapię logopedyczną oraz psychologiczną już od pierwszej doby zachorowania. Współpracujemy z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej tut. Szpitala do którego przekazujemy Pacjentów po ostrym okresie udaru celem dalszego usprawnienia.

Oddział nasz zapewnia także pełną diagnostykę i leczenie schorzeń demielinizacyjnych (badanie płynu mózgowo-rdzeniowego z oznaczeniem indexu IgG, prążków oligoklonalnych, dwufazowe badanie MRI głowy, WPW). Pacjenci nasi objęci są programem terapeutycznym immunomodulacyjnego leczenia S.M.  - prowadzimy terapię lekami pierwszego rzutu  (wszystkie interferony i octan glatirameru) oraz  leczenie drugorzutowe (fingolimod i natalizumab). Jesteśmy jednym z 5 ośrodków prowadzących terapię drugorzutową w Województwie Mazowieckim.  

Przy kwalifikacji Pacjentów do leczenia  drugorzutowego dysponujemy konsultacjami w zakresie kardiologii, okulistyki, dermatologii a także oznaczeniem przeciwciał VZV, posiadamy możliwość badania przeciwciał anty-JC w Laboratorium Unilabs (w Kopenhadze) . Wdrożenie terapii odbywa się pod monitoringiem EKG.  SPSM leczymy również Mitoksantronem.

Dysponujemy możliwościami diagnostycznymi w zakresie neuroonkologii (zarówno procesów pierwotnych i przerzutowych) - TK głowy, MR głowy, spektroskopia MR .

W przypadku podejrzenia schorzeń neuroinfekcyjnych oprócz badań neuroobrazowych wykonujemy badanie płynu mózgowo-rdzeniowego z określeniem indexu IgG oraz badań serologicznych, cytologicznych a także posiew płynu mózgowo-rdzeniowego i antybiogram.

Zapewniamy diagnostykę oraz terapię neuropatii obwodowych i zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowych oraz choroby neuronu ruchowego dzięki funkcjonowaniu Pracowni EMG, badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego a także badaniom histopatologicznym wycinków mięśni i odpowiednim badaniom biochemicznym. W zasadnych przypadkach stosujemy terapię immunomodulującą – IVIG.

Przyjmujemy Pacjentów z ostrymi zespołami korzeniowymi jeśli towarzysza im objawy porażenne zapewniając badanie MR odpowiedniego odcinka kręgosłupa oraz badanie EMG. 

Zapewniamy również diagnostykę różnicową napadowych stanów zaburzeń świadomości w tym padaczki i TGA dysponując Pracownią EEG, Holterem EKG, badaniem perfuzji mózgowej w TK i MR. Leczenie padaczki monitorujemy badaniami EEG a także oznaczamy stężenia leków przeciwpadaczkowych – CBZ i VPA.  Istnieje również możliwość wykonania TILT testu w  Oddziale Kardiologii.

W Oddziale diagnozujemy również  choroby neurodegeneracyjne na podstawie obrazu klinicznego, badania neuropsychologicznego (przez doświadczonego psychologa klinicznego), badań neuroobrazowych oraz badania płynu mózgowo-rdzeniowego z oznaczeniem beta amyloidu i białka tau. W przypadku podejrzenia chorób prionowych mamy możliwość wykonania oznaczenia białka 14-3-3 w ośrodku z którym współpracujemy.

Przyjmujemy również Chorych do diagnostyki bólów i zawrotów głowy korzystając z badań neuroobrazowych głowy, badania EEG a także badania VNG dostępnego  w Poradni Audiologicznej.

Oddział Neurologii jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu neurologii - 6 miejsc.

Ankietaskos aktualności
AKTUALNOŚCIskos aktualności

2017-08-10 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

W związku z realizacją przez Ministerstwo Zdrowia  Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

2017-08-03Oferta pracy dla lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych i inspektora ds. BHP

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni do pracy:

2017-08-01Odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

2017-07-04Oferta pracy dla lekarzy, pielęgniarek i inspektora ds. BHP

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp.  z o.o z siedzibą w Radomiu ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni do pracy:

2017-07-04Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Zapraszamy na badania mammograficzne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.

2017-06-30Zmiana godzin przyjęć pacjentów w Poradni Chirurgii Dziecięcej w okresie wakacyjnym

W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2017r do 31 sierpnia 2017r. zmianie uległy godziny pracy Poradni Chirurgii Dziecięcej.

2017-05-31Transplantacja w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z ogromną radością po raz drugi w tym roku przyjął wyrazy podziękowania przekazane przez Poltransplant dla: 

2017-05-19Choroby odkleszczowe

Choroby odkleszczowe – choroby przenoszone przez kleszcze. W Polsce najczęstszymi chorobami odkleszczowymi są borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Pozostałe rodzaje zakażeń są bardzo rzadkie.

2017-04-06Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych całą dobę

Informujemy, iż od dnia 03.04.2017r. istnieje całodobowa możliwość pobrania materiału do badań laboratoryjnych od pacjentów zgłaszających się do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tut. Szpitala. 

2017-03-07Uroczystość z okazji uruchomienia nowo zakupionego 64-rzędowego Tomografu Komputerowego

W dniu 06.03.2017 r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego tomografu komputerowego.  

2017-01-02Laser frakcyjny chirurgiczny

Poradnia Chirurgii Ogólnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została doposażona w Laser frakcyjny chirurgiczny CO2 Fire Xel, wyposażony w nowoczesny skaner z systemem analizy skóry, który dzięki pomiarowi nawilżenia tkanki, pozwala na dobranie optymalnych parametrów zabiegu z zachowaniem bezpieczeństwa pacjenta, w oparciu o dane kliniczne przechowywane w pamięci. 

2016-04-11Laserowe operacje kamicy nerkowej

  Informujemy, iż w dniu 23 marca 2016r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. pierwszy raz w Radomiu przeprowadzono unikalne operacje kruszenia kamieni moczowych małoinwazyjną metodą wewnątrznerkową, w skrócie nazywaną RIRS (Retrograde IntraRenal Surgery). 

2016-01-07 Pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. pragnie Państwa poinformować, iż w dniu 14.12.2015r. w Oddziale Kardiologii naszego Szpitala został wykonany pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu. 

2015-09-16Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy 09/KO/2015

2014-07-08BADANIA KLINICZNE

Na podstawie Zarządzenia Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została wprowadzona procedura zawierania umów na przeprowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Programy profilaktyczne

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. realizowane są Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Galeria foto

Zobacz galerię spacery i wirtualne wycieczki po po terenie naszego szpitala i nie tylko. Panoramy wirtualne, panoramy 360

Kontakt

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, Centrala tel. 48 361-30-00, fax 48 345-11-18
UE
<

NIP 7962963679, REGON 670209356
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ;
Nr konta bankowego 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 Bank PKO S.A. Oddział Radom
Kapitał Zakładowy – 81 800 000 00 zł

Strona www.wss.com.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

created by ITDOT
drukuj