kontakt CENTRALA 48 361 30 00 wszystkie kontakty »
mapa serwisu
mapa strony
strona główna
strona główna
kontakt
kontakty
bip
STRONA GŁÓWNA »ODDZIAŁY » Oddział Okulistyki »

Oddział Okulistyki

Kierownik Oddziału Okulistyki:
lek. Zbigniew Kiciak specjalista chorób oczu

tel. do sekretariatu: 48 361-39-94 lub 48 361-48-63

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego:
mgr Alicja Siczek
tel. 48 361-48-49

 

Dyżurka pielęgniarek tel. 48 361-39-98 lub 48 361-39-90


Lokalizacja: VIII pietro budynek główny szpitala
Liczba łóżek: 26

W ramach Oddziału działa sala operacyjna na której wykonywane są zabiegi głównie w znieczuleniu miejscowym przy użyciu kropli oraz w znieczuleniu ogólnym. Operacje zaćmy - wykonywane są nowoczesną, i bezpieczną metodą, fakoemulsyfikacji w znieczuleniu kroplowym. Nie wymagają zakładania szwów. Umożliwiają szybki powrót do zdrowia i normalnych codziennych zajęć. Operacje przeciwzaćmowe,  jednoczasowe operacje jaskry i zaćmy z wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej, operacje zeza, operacje odwarstwienia siatkówki, pourazowe zaopatrywanie ran. Diagnostyka i leczenie schorzeń: zapalenia ostre oczodołu, zapalenia przewlekłe oczodołu, wytrzeszcz oczodołu, zapalenie gruczołu łzowego, inne zaburzenia gruczołu łzowego, zapalenie dróg łzowych ostre,  jęczmień, zapalenia głębokie powiek, gradówka, zapalenia skóry powiek pochodzenia zakaźnego, zapalenia skóry powiek poch. nie zakaźnego, podwinięcie powieki, odwinięcie powieki, niedomykalość powiek, opadnięcie powiek, zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek okołoocznych, zapalenie ostre spojówek, zapalenie przewlekłe spojówek, zapalenie brzegów powiek i spojówek, inne zapalenia spojówek, skrzydlik, zwyrodnienia spojówek, blizny spojówkowe, zaburzenia naczyń krwionośnych spojówek i torbiele, wrzód rogówki, zapalenia rogówki powierzchowne o różnej etiologii, zapalenia rogówki miąższowe i głębokie, zwyrodnienia rogówki,  zapalenia twardówki i nadtwardówki, zapalenia ostre i podostre tęczówki i c. rzęstkowego, przewlekłe zapalenie tęczówki i c. rzęstkowego, zaburzenia naczyniowe tęczówki i c. rzęstkowego, zrosty i rozerwania tęczówki i c. rzęstkowego, zapalenia ogniskowe naczyniówkowo-siatkówkowe, zapalenia rozsiane naczyniówkowo-siatkówkowe, inne postacie zapaleń naczyniówkowo-siatkówkowych, blizny naczyniówki i siatkówki, zwyrodnienia błony naczyniowej, dziedziczne zwyrodnienia błony naczyniowej, wylewy krwi i pęknięcia naczyniówki, odwarstwienie siatkówki, rozwarstwienie i torbiele siatkówki, uszkodzenia siatkówki bez odwarstwienia, retinopatia cukrzycowa,  niedrożność naczyń krwionośnych siatkówki, oddzielenie warstw siatkówki, zwyrodnienie plamki i pola tylnego, zwyrodnienia siatkówki obwodowe, zwyrodnienia siatkówki dziedziczne, inne choroby siatkówki, zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej, zmiany zwyrodnieniowe gałki ocznej, ciała obce wewnątrz gałki ocznej, jaskra z otwartym kątem przesącza, jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesącza,  jaskra towarzysząca chorobom soczewki, jaskra towarzysząca innym chorobom oka, zaćmy, zaburzenia refrakcji i akomodacji, zez jawny, towarzyszący, heterotropia okresowa, zez ukryty, zanik nerwu wzrokowego, zapalenie nerwu wzrokowego, zaburzenia skrzyżowania nerwów wzrokowych, zaburzenia innych odcinków nerwów wzrokowych, rany powiek i okolicy okołoocznej, rozdarcie gałki ocznej bez wyp. tkanki wewnątrzgałkowej, rozdarcie gałki ocznej z wyp. tkanki wewnątrzgałkowej, roparzenia powiek i okolicy okołoocznej, oparzenia rogówki i worka spojówkowego, ciało obce w zewnętrznej części oka, stłuczenie oka i przydatków ocznych, nowotwory złośliwe i łagodne skóry i tarczki powiek, nowotwót złośliwy oka, nowotwory niezłośliwe oka, nowotwory niezłośliwe przydatków oka.
Rodzaje operacji: nacięcie kąta powiekowego, plastyka kąta powiekowego wg Kuhna, skrócenie szpary powiekowej wg Elschinga, zaszycie brzegów powiek, czasowe połączenie brzegów powiek, operacje rozluźnienia skóry powiekowej wg. Imre, podwinięcie powieki wg Imre, elektroliza rzęs, odwnięcie powieki - szew wg Stellera, odwinięcie powieki operacje Kunhta-Szymanowsiego w modyfikacji, Meller, plastyka skóry powiekowej przemieszczenia skóry, przesunięcia, łukowate plastyka wolna wg Imre i Blascovisca, rekonstrukcje powiek w przypadku nowotworu, operacje w szczelinach urazowych powiek wg Imre, wycięcie gradówki od strony spojówki lub powiek, usuwanie prosaków, kaszaków, brodawek, mięczaków, zakaźnych, kępek żółtych, cyst powiek i spojówkowych, nacięcie ropnia worka łzowego, konteryzacja punktów łzowych, płukanie i zgłębnikowanie dróg łzowych, wyłuszczenie worka łzowego wg Mellera, przesunięcie m. ocznego ku tyłowi, przedłużenie m. ocznego ku przodowi, skrócenie i cofnięcie m. ocznego, operacje skrzydlika i skrzydlika nawrotowego, krioterapie skrzydlika, punkcja komory przedniej, wycięcie tęczówki częściowe, trabaculectomia, przymrożenie ciała rzęstkowego, rogówki, c. szklistego, wydobycie zaćmy wewnątrztorebkowo, wydobycie zaćmy zewnątrztorebkowo, wydobycie zaćmy zewnątrztorebkowo z wszczepem, przedniokomorowym, wydobycie zaćmy zewnątrztorebkowo z wszczepem tylnokomorowym, ewakuacja mas soczewkowych w zaćmie urazowej, podwójna procedura operacji: zaćma + trabeculectomia, potrójna procedura: zaćma + trabeculectomia + wszczep, operacje podwichniętej soczewki, wypatroszenie wnętrza gałki ocznej, usunięcie gałki ocznej, usunięcie ciała obcego wewnątrzgałkowego z przedniego odcinka gałki, kąta przesączania, sklerotomia tylna, zaopatrywanie ran powiek, spojówki, rogówki, twardówki, opasanie gałki ocznej.

Zabiegi laserowe: panfotokoagulacja laserowa, fotokoagulacja ogniskowa, fotokoagulacja obwodu siatkówki (zmiany zwyrodnieniowe, otwory, retinoschizy), fotokoagulacje - macular grid, diagnostyka angiograficzna chorób degeneracyjnych, zapalnych, siatkówki i naczyniówki, chorób naczyniowych siatkówki, nowotworowych, tarczy nerwu wzrokowego.

Oddział Okulistyki jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu okulistyki  - 6 miejsc.

Ankietaskos aktualności
AKTUALNOŚCIskos aktualności

2017-09-01Oferta pracy dla lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni do pracy:

2017-08-23Łączy nas krew, która ratuje życie.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. bierze udział w kampanii społecznej "Łączy nas krew, która ratuje życie",

2017-08-21Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz siódmy ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

2017-08-10 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

W związku z realizacją przez Ministerstwo Zdrowia  Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

2017-08-01Odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

2017-07-04Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Zapraszamy na badania mammograficzne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.

2017-05-31Transplantacja w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z ogromną radością po raz drugi w tym roku przyjął wyrazy podziękowania przekazane przez Poltransplant dla: 

2017-05-19Choroby odkleszczowe

Choroby odkleszczowe – choroby przenoszone przez kleszcze. W Polsce najczęstszymi chorobami odkleszczowymi są borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Pozostałe rodzaje zakażeń są bardzo rzadkie.

2017-04-06Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych całą dobę

Informujemy, iż od dnia 03.04.2017r. istnieje całodobowa możliwość pobrania materiału do badań laboratoryjnych od pacjentów zgłaszających się do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tut. Szpitala. 

2017-03-07Uroczystość z okazji uruchomienia nowo zakupionego 64-rzędowego Tomografu Komputerowego

W dniu 06.03.2017 r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego tomografu komputerowego.  

2017-01-02Laser frakcyjny chirurgiczny

Poradnia Chirurgii Ogólnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została doposażona w Laser frakcyjny chirurgiczny CO2 Fire Xel, wyposażony w nowoczesny skaner z systemem analizy skóry, który dzięki pomiarowi nawilżenia tkanki, pozwala na dobranie optymalnych parametrów zabiegu z zachowaniem bezpieczeństwa pacjenta, w oparciu o dane kliniczne przechowywane w pamięci. 

2016-04-11Laserowe operacje kamicy nerkowej

  Informujemy, iż w dniu 23 marca 2016r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. pierwszy raz w Radomiu przeprowadzono unikalne operacje kruszenia kamieni moczowych małoinwazyjną metodą wewnątrznerkową, w skrócie nazywaną RIRS (Retrograde IntraRenal Surgery). 

2016-01-07 Pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. pragnie Państwa poinformować, iż w dniu 14.12.2015r. w Oddziale Kardiologii naszego Szpitala został wykonany pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu. 

2015-09-16Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy 09/KO/2015

2014-07-08BADANIA KLINICZNE

Na podstawie Zarządzenia Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została wprowadzona procedura zawierania umów na przeprowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Programy profilaktyczne

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. realizowane są Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Galeria foto

Zobacz galerię spacery i wirtualne wycieczki po po terenie naszego szpitala i nie tylko. Panoramy wirtualne, panoramy 360

Kontakt

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, Centrala tel. 48 361-30-00, fax 48 345-11-18
UE
<

NIP 7962963679, REGON 670209356
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ;
Nr konta bankowego 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 Bank PKO S.A. Oddział Radom
Kapitał Zakładowy – 81 800 000 00 zł

Strona www.wss.com.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

created by ITDOT
drukuj