kontakt CENTRALA 48 361 30 00 wszystkie kontakty »
mapa serwisu
mapa strony
strona główna
strona główna
kontakt
kontakty
bip
STRONA GŁÓWNA »ODDZIAŁY » Oddział Otolaryngologii »

Oddział Otolaryngologii

Kierownik Oddziału Otolaryngologii: dr n. med. Wojciech Chlebny specjalista otolaryngolog

tel. do sekretariatu: 48 361-33-61

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Lidia Narożnik 

tel. 48 361-49-88

Dyżurka pielęgniarek tel. 48 361-33-65

Lokalizacja: IV pietro budynek główny szpitala

Oddział Otolaryngologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń nosa i zatok przynosowych, jamy ustnej, gardła, krtani oraz uszu. Dysponuje 26 łóżkami. Integralną częścią oddziału jest Blok Operacyjny na którym znajdują się 2 sale operacyjne. Pacjenci po zabiegach operacyjnych do czasu przewiezienia na własną salę przebywają na 3 osobowej sali pooperacyjnej z pełnym monitorowaniem stanu chorego.

Zespół lekarski posiada duże  doświadczenie w zabiegach z zakresu chirurgii głowy i szyi tzn.: nosa, jamy ustnej,  gardła, krtani i uszu. W skład zespołu lekarskiego wchodzi  6 lekarzy specjalistów z zakresu otorynolaryngologii. Zespól pielęgniarski tworzy 18 pielęgniarek odcinkowych i instrumentariuszek.

Personel lekarski systematycznie doskonali swoją wiedzę medyczną biorąc udział w konferencjach medycznych oraz różnego typu kursach i szkoleniach w klinikach laryngologicznych. W Oddziale Otolaryngologii  hospitalizujemy  rocznie około 1500 chorych i wykonujemy około 1300 zabiegów operacyjnych u pacjentów we wszystkich przedziałach wiekowych. Dzieci hospitalizujemy od 3 roku życia.

W zakresie  laryngologii dziecięcej wykonujemy:

 • operacje usunięcia migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych
 • operacje wstawienia drenów wentylacyjnych  w zapaleniu wysiękowym ucha
 • operacje plastyki krótkiego wędzidełka języka
 • operacje usunięcia torbieli warg i jamy ustnej

W zakresie laryngologii dla dorosłych wykonujemy:

 • operacje repozycji kości nosa po urazach nosa
 • operacje korekty skrzywionej przegrody nosa
 • operacje plastyki małżowin nosowych
 • operacje usunięcia polipów nosa
 • operacje FESS w stanach zapalnych zatok przynosowych
 • operacje usunięcia zmian nosa o charakterze rhinophyma
 • operacje korekty podniebienia miękkiego likwidujące chrapanie
 • operacje usunięcia migdałków podniebiennych
 • operacje usunięcia torbieli bocznych i pośrodkowych szyi
 • operacje usunięcia polipów, zmian przerostowych krtani tzw. mikrochirurgia krtani przy użyciu mikroskopu operacyjnego
 • operacje usunięcia brodawczaków krtani
 • operacje poszerzenia krtani w wypadku porażenia fałdów głosowych
 • operacje uszu w stanach przewlekłego zapalenia

W stanach nagłych wykonujemy pełen zakres niezbędnych operacji:

 • tracheotomię w stanach duszności zagrażającej życiu pochodzenia krtaniowego spowodowanej nowotworem
 • operacje usunięcia ciała obcego z przełyku
 • zabiegi mające na celu zahamowanie krwotoków z nosa
 • zabiegi naprawcze w stanach po urazach dotyczących rejonu twarzy i szyi
 • nacięcie ropnia okołomigdałkowego
 • nacięcie ropowicy szyi

Oddział Otolaryngologii wykonuje również operacje z zakresu chirurgii onkologicznej głowy i szyi

 • operacje usunięcia nowotworów skóry twarzy i szyi. W sytuacji, gdy rozmiar nowotworu uniemożliwia po wycięciu proste zamknięcie rany pooperacyjnej - wykonujemy operacje plastyczne z użyciem płatów wolnych lub uszypułowanych
 • operacje usunięcia nowotworów jam nosa i zatok przynosowych
 • operacje usunięcia nowotworów jamy ustnej i gardła w tym rozległe nowotwory wargi, języka i migdałków podniebiennych
 • operacje usunięcia nowotworów ślinianek podżuchwowych i przyusznych
 • operacje usunięcia nowotworów krtani w tym operacje oszczędzające narząd głosu – chordektomie przy użyciu lasera CO2,  jak również operacje całkowitego usunięcia krtani
 • operacje usunięcia nowotworów ucha - małżowiny usznej, przewodu słuchowego zewnętrznego
 • operacje usunięcia nowotworów węzłów chłonnych szyi.

Gdy lokalizacja i rozmiar nowotworu na to pozwala, do operacji używamy techniki laserowej  przy użyciu lasera CO2 , który pozwala nie tylko na precyzyjne usunięcie zmiany, ale również zapewnia zminimalizowanie krwawienia podczas zabiegu operacyjnego.

Od kilkunastu  miesięcy do operacji zatok wykorzystujemy technikę endoskopową - zabiegi funkcjonalnej chirurgii endoskopowej zatok pozwalają na precyzyjne usuwanie  zmian powodujących stany zapalne jak również powodują, że okres hospitalizacji pacjenta ulega znacznemu skróceniu.

W Oddziale Otolaryngologii hospitalizujemy również chorych wymagających leczenia zachowawczego, którzy nie wymagają zabiegów operacyjnych. Leczeni są chorzy z zawrotami  głowy o etiologii błędnikowej, nagłą głuchotą, zapaleniem zatok przynosowych, zapaleniem krtani, zapaleniem ucha zewnętrznego i środkowego.

Odział współpracuje z Zakładem Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej (zdjęcia RTG,  tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)  i Zakładem Patomorfologii w procesie diagnostyki  i badań pooperacyjnych.

Oddział współpracuje również z Poradnią Audiologiczną, gdzie wykonywane są wysokospecjalistyczne badania narządu słuchu audiogram: audiometria impedancyjna, otoemisja, badanie ABR oraz badanie VNG.

Oddział Otolaryngologii zapewnia całodobową pomoc medyczną leczonym tam pacjentom, codziennie pełni 24-godzinny dyżur. Lekarze pracujący w oddziale w czasie dyżuru udzielają konsultacji laryngologicznych pacjentom zgłaszającym się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w uzasadnionych przypadkach. Co warto podkreślić jesteśmy jedynym oddziałem laryngologicznym w dawnym województwie radomskim, który pełni całodobowy dyżur lekarski i zapewnia pacjentom oddziału pomoc przez 24 godziny. Najbliższe oddziały pełniące dyżury całodobowe znajdują się w promieniu około 100km  w Warszawie, Lublinie, Kielcach.

Odział pełni również rolę placówki konsultacyjnej dla wszystkich oddziałów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Wszyscy pacjenci otrzymują kompleksową opiekę medyczną. Chorzy leczeni z powodu nowotworów, którzy wymagają leczenia skojarzonego po konsultacji onkologicznej są kwalifikowani i kierowani do dalszego leczenia – radio lub chemioterapii. Pacjenci leczeni w oddziale po wypisaniu podlegają systematycznej kontroli pooperacyjnej.

Oddział Otolaryngologii jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu otorynolaryngologii. W chwili obecnej dostępne są 2 miejsca specjalizacyjne.

 

Ankietaskos aktualności
AKTUALNOŚCIskos aktualności

2017-08-10 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

W związku z realizacją przez Ministerstwo Zdrowia  Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

2017-08-03Oferta pracy dla lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych i inspektora ds. BHP

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni do pracy:

2017-08-01Odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

2017-07-04Oferta pracy dla lekarzy, pielęgniarek i inspektora ds. BHP

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp.  z o.o z siedzibą w Radomiu ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni do pracy:

2017-07-04Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Zapraszamy na badania mammograficzne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.

2017-06-30Zmiana godzin przyjęć pacjentów w Poradni Chirurgii Dziecięcej w okresie wakacyjnym

W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2017r do 31 sierpnia 2017r. zmianie uległy godziny pracy Poradni Chirurgii Dziecięcej.

2017-05-31Transplantacja w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z ogromną radością po raz drugi w tym roku przyjął wyrazy podziękowania przekazane przez Poltransplant dla: 

2017-05-19Choroby odkleszczowe

Choroby odkleszczowe – choroby przenoszone przez kleszcze. W Polsce najczęstszymi chorobami odkleszczowymi są borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Pozostałe rodzaje zakażeń są bardzo rzadkie.

2017-04-06Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych całą dobę

Informujemy, iż od dnia 03.04.2017r. istnieje całodobowa możliwość pobrania materiału do badań laboratoryjnych od pacjentów zgłaszających się do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tut. Szpitala. 

2017-03-07Uroczystość z okazji uruchomienia nowo zakupionego 64-rzędowego Tomografu Komputerowego

W dniu 06.03.2017 r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego tomografu komputerowego.  

2017-01-02Laser frakcyjny chirurgiczny

Poradnia Chirurgii Ogólnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została doposażona w Laser frakcyjny chirurgiczny CO2 Fire Xel, wyposażony w nowoczesny skaner z systemem analizy skóry, który dzięki pomiarowi nawilżenia tkanki, pozwala na dobranie optymalnych parametrów zabiegu z zachowaniem bezpieczeństwa pacjenta, w oparciu o dane kliniczne przechowywane w pamięci. 

2016-04-11Laserowe operacje kamicy nerkowej

  Informujemy, iż w dniu 23 marca 2016r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. pierwszy raz w Radomiu przeprowadzono unikalne operacje kruszenia kamieni moczowych małoinwazyjną metodą wewnątrznerkową, w skrócie nazywaną RIRS (Retrograde IntraRenal Surgery). 

2016-01-07 Pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. pragnie Państwa poinformować, iż w dniu 14.12.2015r. w Oddziale Kardiologii naszego Szpitala został wykonany pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu. 

2015-09-16Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy 09/KO/2015

2014-07-08BADANIA KLINICZNE

Na podstawie Zarządzenia Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została wprowadzona procedura zawierania umów na przeprowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Programy profilaktyczne

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. realizowane są Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Galeria foto

Zobacz galerię spacery i wirtualne wycieczki po po terenie naszego szpitala i nie tylko. Panoramy wirtualne, panoramy 360

Kontakt

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, Centrala tel. 48 361-30-00, fax 48 345-11-18
UE
<

NIP 7962963679, REGON 670209356
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ;
Nr konta bankowego 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 Bank PKO S.A. Oddział Radom
Kapitał Zakładowy – 81 800 000 00 zł

Strona www.wss.com.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

created by ITDOT
drukuj