kontakt CENTRALA 48 361 30 00 wszystkie kontakty »
mapa serwisu
mapa strony
strona główna
strona główna
kontakt
kontakty
bip
STRONA GŁÓWNA »SZPITAL » Szpital Przyjazny Dziecku »

Szpital Przyjazny Dziecku

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) uhonorował Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, nadając  Oddziałowi Ginekologiczno – Położniczemu oraz Oddziałowi Neonatologii tytuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku”

Idea "Szpitala Przyjaznego Dziecku" powstała z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Celem jest przywrócenie - w skali globalnej - prawidłowego sposobu żywienia dzieci. Każdy szpital na świecie odznaczony tym tytułem musi spełniać warunki zawarte w dokumencie znanym pod nazwą "Ochrona, Propagowanie i Wspieranie Karmienia Piersią".


 

 

W Polsce taki sposób opieki nad matką i dzieckiem, który umożliwia karmienie naturalne, zapewnia godność kobiecie rodzącej i poprawia jakość opieki okołoporodowej jest promowany i wdrażany przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią (KUKP), który organizuje szkolenia szpitali, zaopatruje je w materiały informacyjne i szkoleniowe, dokonuje ocen szpitali i nadaje im tytuły "Szpital Przyjazny Dziecku".Szpital zainteresowany statusem "Szpitala Przyjaznego Dziecku" musi zgłosić się do KUKP w celu otrzymania pakietu informacyjnego. Następnie przechodzi proces przygotowawczy związany często z koniecznością zmiany dotychczasowych warunków pracy, po którym zostaje poddany ocenie Zespołu Oceniającego Szpitale. Wymaga to przeszkolenia całego personelu, udokumentowanych wielogodzinnych szkoleń oraz część teoretycznej i praktycznej. Zespół przyznając taki tytuł potwierdza, że dana placówka służby zdrowia realizuje "10 Kroków", jest porównywalna z odznaczonymi placówkami z całego świata, a jej sposób postępowania służy w pełni dobru dziecka i matki umożliwiając karmienie piersią. Najważniejszym przygotowaniem do oceny jest zmiana przede wszystkim w mentalności pracowników, która przyczynia się do innego spostrzegania pacjentki która trafia na oddział.


 

Od 1994 roku do dnia dzisiejszego tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku uzyskało 86 szpitali. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu jest 85szpitalem, który uzyskał ten zaszczytny tytuł.

Uroczystość nadania tytułu odbyła się 4 marca 2010 roku wzieli w niej udział przedstawiciele UNICEF, Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, świata nauki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii, władz rządowych, samorzadowych, dyrektorzy szpitali ościennych, lekarze, położne, pielęgniarki i inni pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu jest szpitalem wieloprofilowym II stopnia referencyjności. Rocznie rodzi się tu ok. 2000 dzieci.

Starania o uzyskanie tytułu”Szpital Przyjazny Dziecku” i wdrożenie „10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią” zajęły nam trzy lata.


Rozpoczęliśmy od zapoznania się z warunkami przystąpienia do programu zamawiając w KUKP „Pakiet szkoleniowy – Jak wspierać karmienie piersią w placówkach służby zdrowia”. Kolejnym krokiem było utworzenie Poradni Laktacyjnej, której zadaniem jest wspieranie matek karmiących po wypisaniu do domu poprzez specjalistyczną pomoc w przypadku problemów z karmieniem. Następnie zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla całego personelu medycznego opiekującego się matką i dzieckiem. Spisaliśmy zasady postępowania sprzyjające karmieniu piersią według których realizujemy program. Edukację kobiet ciężarnych zaczynamy już w Poradni Ginekologicznej i Patologii Ciąży oraz w Szkole dla Rodziców. Każda matka przebywająca w oddziale uczona jest prawidłowej techniki karmienia, zasad postępowania i zapobiegania problemom laktacyjnym. Zachęcamy do obecności przy porodzie osoby towarzyszącej, aby kobieta rodząca czuła się komfortowo i bezpiecznie. Zapewniamy nierozerwalny kontakt „skóra do skóry” matce i dziecku trwający co najmniej dwie godziny po porodzie, który pozwala noworodkowi na prawidłową adaptację do życia pozamacicznego, kolonizację skóry mikroflorą matki i nawiązanie więzi z rodzicami. Na oddziale obowiązuje system rooming – in. Staramy się umożliwić jak najszybszy kontakt matki i ojca z chorym dzieckiem, poprzez dotyk, głaskanie, „kangurowanie”, zachęcamy matki wcześniaków do odciągania pokarmu. W oddziale zorganizowaliśmy pokój laktacyjny, wyposażony w akcesoria do karmienia, gdzie każda matka otrzymuje indywidualną pomoc. Karmienie piersią stało się pretekstem do wdrożenia głębokich zmian mających na celu poprawę jakości opieki okołoporodowej, poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologii, poprawę warunków pobytu pacjentek, przyjazną atmosferę dla całej rodziny. Udało nam się to osiągnąć dzięki zaangażowaniu całego personelu oddziału jak również pomocy wielu pracowników szpitala.

Praca według standardów „Szpitala Przyjaznego Dziecku” przynosi nam wiele radości i satysfakcji.

Ankietaskos aktualności
AKTUALNOŚCIskos aktualności

2018-07-16Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 1.769.000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na doposażenie Szpitala w niezbędny sprzętu specjalistyczn

2018-07-16Uroczystość otwarcia nowoutworzonej sali hybrydowej, oddania do użytkowania nowego pomieszczenia Pracowni Elektrofizjologii – sali do zabiegów ablacji oraz zakończenia modernizacji pomieszczeń oddziałów w budynk

2018-07-09Otwarcie Sali Hybrydowej

Uroczystość otwarcia nowoutworzonej sali hybrydowej, oddania do użytkowania nowego pomieszczenia Pracowni Elektrofizjologii – sali do zabiegów ablacji oraz zakończenia modernizacji pomieszczeń oddziałów w budynku D

2018-06-22Nowe badanie dla kobiet w ciąży - kwasy żółciowe

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej poszerzył swój panel badań o nowy parametr – całkowite kwasy żółciowe.

2018-06-21Krewkarta - wykonaj ją w naszym szpitalu!

Od stycznia 2018 roku Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu wykonuje Karty Identyfikacyjne Grup Krwi – KREWKARTY. W nagłych przypadkach może uratować nam życie!  

2018-06-18PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI - ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA LARYNGOLOGICZNE

REGIONALNY PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI "ZAPOBIEGAJ, DZIAŁAJ Z GŁOWĄ" Na badanie nie jest wymagane skierowanie ZAPISY na badania w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 14.30

2018-06-12 UDZIAŁ NASZEGO SZPITALA W VI PIKNIKU ZDROWIA MOŻEMY UZANĆ ZA SUKCES

W dniu 10 czerwca 2018 r. odbył się VI Piknik Zdrowia. Wzorem lat poprzednich Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. czynnie uczestniczył w Pikniku. W naszym punkcie pomiarowo-edukacyjnym można było wykonać pomiar stężenia cholesterolu, stężenia cukru we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego.

2018-05-25Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

2018-05-24Wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. otrzymał wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Pracowni Leku Cytotoksycznego oraz na zakup angiografu fluoresceinowego dla potrzeb Poradni Okulistycznej    

2018-05-18Szpital bez Bólu - recertyfikacja na kolejne trzy lata

W dniu 16 maja 2018 r. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. brał udział w kolejnej, już trzeciej  recertyfikacji

2018-04-05 Projekt "Łączy Nas Pacjent"

Rzecznik Praw Pacjenta wraz z największymi organizacjami pozarządowymi w Polsce realizuje projekt pn "Łączy nas pacjent". Od marca 2018r. pod bezpłatnym numerem infolinii 800-190-590 

2018-03-09Mazowsze dla Syrii

Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zainicjowało akcję "Mazowsze dla Syrii".

2018-01-26Jesteś po 40-tce? Sprawdź swoje jelito grube. Uniknij raka. Zrób kolonoskopię w szpitalu na Józefowie za darmo!

Czy wiesz, że każdego dnia z powodu nowotworu jelita grubego umiera w Polsce aż 28 osób? Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w Polsce wynosi co roku 17 tysięcy. Polska odnotowuje najwyższą dynamikę liczby zachorowań na raka jelita grubego w całej Europie*. Ministerstwo Zdrowia chce z tym walczyć poprzez realizację darmowych badań kolonoskopowych w polskich szpitalach – wśród nich jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.

2018-01-17Masz wyznaczony termin zabiegu? Staw się w Izbie Przyjęć Planowych!

Dla komfortu i oszczędności czasu naszych pacjentów została utworzona Izba Przyjęć Planowych. Już nie trzeba stać w długich kolejkach do izby przyjęć na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym razem z nagłymi przypadkami. Teraz pacjenci z wyznaczonymi terminami zabiegów przychodzą do szpitala właśnie w tych terminach i przez Izbę Przyjęć Planowych trafiają na dany oddział.

2018-01-12Rodzisz w naszym szpitalu? Możemy pobrać Twoją krew pępowinową!

Ale nie tylko – położne i lekarze pracujący w naszej lecznicy mogą pobrać również fragment sznura pępowinowego czy fragment łożyska. Są do tych zadań specjalnie przeszkoleni. Placówka ma podpisane umowy z kilkoma bankami komórek macierzystych. Sprawdź, z jakimi, jak wygląda procedura i jakie korzyści może przynieść pobranie i przechowywanie takiego materiału biologicznego.

2017-12-13Świadoma zgoda pacjenta a obowiązki informacyjne lekarza

W kontaktach między lekarzem a pacjentem ważna jest świadoma zgoda pacjenta na leczenie. Lekarz ma obowiązek poinformować go, jaki jest jego stan zdrowia, jaka forma leczenia będzie dla niego najlepsza i jakie może przynieść ewentualne skutki. Jak prawnie to powinno wyglądać? Pacjencie, lekarzu - ten artykuł jest dla ciebie.

2017-12-08Prawa pacjenta a obowiązki informacyjne lekarza - szkolenie

W środę 13. grudnia o godz. 12.00 w auli Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu odbędzie się szkolenie na temat ,,Świadoma zgoda pacjenta, a obowiązki informacyjne lekarza w świetle aktualnych przepisów prawa. Prawa pacjenta, a obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Cywilnoprawne konsekwencje naruszenia praw pacjenta w postaci roszczeń medycznych”. Szkolenie jest przeznaczone dla personelu szpitala na Józefowie.

2017-11-24Kobieto! Sprawdź swoją cytologię!

Czy wiesz, że rak szyjki macicy jest drugim, po raku piersi, najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet po 45. roku życia? Każdego roku w Polsce prawie 4 tys. kobiet dowiaduje się, że ma tego raka – połowa z nich umiera. Nie pozwól, żeby dopadł i Ciebie – przyjdź na bezpłatną cytologię do szpitala na radomskim Józefowie.

2017-10-27Zmiany na parkingu przy szpitalu od 1. listopada

Już nie będzie opłat za postój na parkingu przed lecznicą u pracownika ochrony. Od 1. listopada parking będzie samoobsługowy. Pacjenci i odwiedzający będą wjeżdżać i wyjeżdżać na parking przez szlabany, a opłaty za postój będą opłacać w kasie automatycznej gotówką lub kartą PayPass. Pobyt do 15 min. na parkingu będzie za darmo! Będzie też monitoring.

2017-10-25Skorzystaj z mammografii za darmo

Zachęcamy panie 50+ do zbadania się w ramach programu profilaktycznego raka piersi. Badania mammograficzne można wykonać bezpłatnie w naszym szpitalu. Nie potrzebne jest skierowanie. Wystarczy zadzwonić i się umówić. O tym wszystkich w Radiu Plus mówiły nasze specjalistki.

2017-09-27Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. od niedzieli 1 października 2017 r., od godz. 8.00

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 października 2017 r. (niedziela) od godz. 8.00 rozpocznie funkcjonowanie Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

2017-08-01Odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

2017-07-04Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Zapraszamy na badania mammograficzne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Programy profilaktyczne

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. realizowane są Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Galeria foto

Zobacz galerię spacery i wirtualne wycieczki po po terenie naszego szpitala i nie tylko. Panoramy wirtualne, panoramy 360

Kontakt

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, Centrala tel. 48 361-30-00, fax 48 345-11-18
UE
<

NIP 7962963679, REGON 670209356
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ;
Nr konta bankowego 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 Bank PKO S.A. Oddział Radom
Kapitał Zakładowy – 70 000 000 00 zł

Strona www.wss.com.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

created by ITDOT
drukuj