kontakt CENTRALA 48 361 30 00 wszystkie kontakty »
mapa serwisu
mapa strony
strona główna
strona główna
kontakt
kontakty
bip
STRONA GŁÓWNA »SZPITAL » Szpital Przyjazny Dziecku »

Szpital Przyjazny Dziecku

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) uhonorował Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, nadając  Oddziałowi Ginekologiczno – Położniczemu oraz Oddziałowi Neonatologii tytuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku”

Idea "Szpitala Przyjaznego Dziecku" powstała z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Celem jest przywrócenie - w skali globalnej - prawidłowego sposobu żywienia dzieci. Każdy szpital na świecie odznaczony tym tytułem musi spełniać warunki zawarte w dokumencie znanym pod nazwą "Ochrona, Propagowanie i Wspieranie Karmienia Piersią".


 

 

W Polsce taki sposób opieki nad matką i dzieckiem, który umożliwia karmienie naturalne, zapewnia godność kobiecie rodzącej i poprawia jakość opieki okołoporodowej jest promowany i wdrażany przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią (KUKP), który organizuje szkolenia szpitali, zaopatruje je w materiały informacyjne i szkoleniowe, dokonuje ocen szpitali i nadaje im tytuły "Szpital Przyjazny Dziecku".Szpital zainteresowany statusem "Szpitala Przyjaznego Dziecku" musi zgłosić się do KUKP w celu otrzymania pakietu informacyjnego. Następnie przechodzi proces przygotowawczy związany często z koniecznością zmiany dotychczasowych warunków pracy, po którym zostaje poddany ocenie Zespołu Oceniającego Szpitale. Wymaga to przeszkolenia całego personelu, udokumentowanych wielogodzinnych szkoleń oraz część teoretycznej i praktycznej. Zespół przyznając taki tytuł potwierdza, że dana placówka służby zdrowia realizuje "10 Kroków", jest porównywalna z odznaczonymi placówkami z całego świata, a jej sposób postępowania służy w pełni dobru dziecka i matki umożliwiając karmienie piersią. Najważniejszym przygotowaniem do oceny jest zmiana przede wszystkim w mentalności pracowników, która przyczynia się do innego spostrzegania pacjentki która trafia na oddział.


 

Od 1994 roku do dnia dzisiejszego tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku uzyskało 86 szpitali. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu jest 85szpitalem, który uzyskał ten zaszczytny tytuł.

Uroczystość nadania tytułu odbyła się 4 marca 2010 roku wzieli w niej udział przedstawiciele UNICEF, Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, świata nauki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii, władz rządowych, samorzadowych, dyrektorzy szpitali ościennych, lekarze, położne, pielęgniarki i inni pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu jest szpitalem wieloprofilowym II stopnia referencyjności. Rocznie rodzi się tu ok. 2000 dzieci.

Starania o uzyskanie tytułu”Szpital Przyjazny Dziecku” i wdrożenie „10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią” zajęły nam trzy lata.


Rozpoczęliśmy od zapoznania się z warunkami przystąpienia do programu zamawiając w KUKP „Pakiet szkoleniowy – Jak wspierać karmienie piersią w placówkach służby zdrowia”. Kolejnym krokiem było utworzenie Poradni Laktacyjnej, której zadaniem jest wspieranie matek karmiących po wypisaniu do domu poprzez specjalistyczną pomoc w przypadku problemów z karmieniem. Następnie zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla całego personelu medycznego opiekującego się matką i dzieckiem. Spisaliśmy zasady postępowania sprzyjające karmieniu piersią według których realizujemy program. Edukację kobiet ciężarnych zaczynamy już w Poradni Ginekologicznej i Patologii Ciąży oraz w Szkole dla Rodziców. Każda matka przebywająca w oddziale uczona jest prawidłowej techniki karmienia, zasad postępowania i zapobiegania problemom laktacyjnym. Zachęcamy do obecności przy porodzie osoby towarzyszącej, aby kobieta rodząca czuła się komfortowo i bezpiecznie. Zapewniamy nierozerwalny kontakt „skóra do skóry” matce i dziecku trwający co najmniej dwie godziny po porodzie, który pozwala noworodkowi na prawidłową adaptację do życia pozamacicznego, kolonizację skóry mikroflorą matki i nawiązanie więzi z rodzicami. Na oddziale obowiązuje system rooming – in. Staramy się umożliwić jak najszybszy kontakt matki i ojca z chorym dzieckiem, poprzez dotyk, głaskanie, „kangurowanie”, zachęcamy matki wcześniaków do odciągania pokarmu. W oddziale zorganizowaliśmy pokój laktacyjny, wyposażony w akcesoria do karmienia, gdzie każda matka otrzymuje indywidualną pomoc. Karmienie piersią stało się pretekstem do wdrożenia głębokich zmian mających na celu poprawę jakości opieki okołoporodowej, poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologii, poprawę warunków pobytu pacjentek, przyjazną atmosferę dla całej rodziny. Udało nam się to osiągnąć dzięki zaangażowaniu całego personelu oddziału jak również pomocy wielu pracowników szpitala.

Praca według standardów „Szpitala Przyjaznego Dziecku” przynosi nam wiele radości i satysfakcji.

Ankietaskos aktualności
AKTUALNOŚCIskos aktualności

2017-09-01Oferta pracy dla lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni do pracy:

2017-08-23Łączy nas krew, która ratuje życie.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. bierze udział w kampanii społecznej "Łączy nas krew, która ratuje życie",

2017-08-21Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz siódmy ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

2017-08-10 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

W związku z realizacją przez Ministerstwo Zdrowia  Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

2017-08-01Odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

2017-07-04Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Zapraszamy na badania mammograficzne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.

2017-05-31Transplantacja w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z ogromną radością po raz drugi w tym roku przyjął wyrazy podziękowania przekazane przez Poltransplant dla: 

2017-05-19Choroby odkleszczowe

Choroby odkleszczowe – choroby przenoszone przez kleszcze. W Polsce najczęstszymi chorobami odkleszczowymi są borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Pozostałe rodzaje zakażeń są bardzo rzadkie.

2017-04-06Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych całą dobę

Informujemy, iż od dnia 03.04.2017r. istnieje całodobowa możliwość pobrania materiału do badań laboratoryjnych od pacjentów zgłaszających się do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tut. Szpitala. 

2017-03-07Uroczystość z okazji uruchomienia nowo zakupionego 64-rzędowego Tomografu Komputerowego

W dniu 06.03.2017 r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego tomografu komputerowego.  

2017-01-02Laser frakcyjny chirurgiczny

Poradnia Chirurgii Ogólnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została doposażona w Laser frakcyjny chirurgiczny CO2 Fire Xel, wyposażony w nowoczesny skaner z systemem analizy skóry, który dzięki pomiarowi nawilżenia tkanki, pozwala na dobranie optymalnych parametrów zabiegu z zachowaniem bezpieczeństwa pacjenta, w oparciu o dane kliniczne przechowywane w pamięci. 

2016-04-11Laserowe operacje kamicy nerkowej

  Informujemy, iż w dniu 23 marca 2016r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. pierwszy raz w Radomiu przeprowadzono unikalne operacje kruszenia kamieni moczowych małoinwazyjną metodą wewnątrznerkową, w skrócie nazywaną RIRS (Retrograde IntraRenal Surgery). 

2016-01-07 Pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. pragnie Państwa poinformować, iż w dniu 14.12.2015r. w Oddziale Kardiologii naszego Szpitala został wykonany pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu. 

2015-09-16Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy 09/KO/2015

2014-07-08BADANIA KLINICZNE

Na podstawie Zarządzenia Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została wprowadzona procedura zawierania umów na przeprowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Programy profilaktyczne

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. realizowane są Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Galeria foto

Zobacz galerię spacery i wirtualne wycieczki po po terenie naszego szpitala i nie tylko. Panoramy wirtualne, panoramy 360

Kontakt

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, Centrala tel. 48 361-30-00, fax 48 345-11-18
UE
<

NIP 7962963679, REGON 670209356
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ;
Nr konta bankowego 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 Bank PKO S.A. Oddział Radom
Kapitał Zakładowy – 81 800 000 00 zł

Strona www.wss.com.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

created by ITDOT
drukuj