Drukuj

MZ i flaga PL z nazwą                                              

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu

realizuje zadanie 

pn.: "Program badań przesiewowych raka jelita grubego"

Program ten jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia

Zadanie jest realizowane w latach 2019-2021

 

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu podpisał umowę na realizuję ministerialnego „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego” na trzy lata.

Celem programu jest zwiększenie wykrywalności nowotworów jelita grubego we wczesnych stadiach zaawansowania, zwiększenie wyleczalności, obniżenie zachorowalności oraz obniżenie umieralności na raka jelita grubego.

Program przeznaczony jest dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Są to m.in.:

- osoby w wieku od 50 do 65 roku życia niezależnie od wywiadu rodzinnego, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat,

- osoby w wieku od 40 do 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

- osoby w wieku od 25 do 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha (konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego),

- osoby w wieku od 20 do 49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej).

Warunkiem przystąpienia do badania jest spełnienie jednego z wymaganych kryteriów oraz wypełnienie ankiety. Kandydaci do badań są identyfikowani przez lekarzy rodzinnych lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy oceniają czy dana osoba kwalifikuje się do badania.

Zapisy na bezpłatną kolonoskopię w ramach programu prowadzi Zakład Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Telefon kontaktowy do Zakładu: (48) 361-33-97