Źródło finansowania:

462 004,00 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

 logo FADO stopka                                            BOM

 

Opis zakresu rzeczowego Projektu pn. "Doposażenie szpitala w dwa ambulanse transportowe" realizowanego w 2021 roku. 

 

Zakres Projektu obejmuje doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w ambulanse do transportu chorych pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia lub miejscem zamieszkania chorego. 

 

Zakres rzeczowy Projektu realizowany w 2021 roku:

1. Zakup ambulansu transportowego wraz z wyposażeniem - 2 szt. 

 

Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.