Źródło finansowania:

1 978 297, 20 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo FADO stopka

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą "Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych" realizowanego w 2021 roku.

Zakres Zadania obejmuje doposażenie istniejących oddziałów szpitala w specjalistyczne urządzenia medyczne. Zakupione aparaty trafią na Oddział Otolaryngologii, Chirurgii, Neurochirurgii oraz Okulistyki. 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2021:

1. Zakup, dostawa i montaż sprzętu specjalistycznego:

1.1. Tor laparoskopowy 3D z ICG z osprzętem - 1 zestaw;

1.2. System do endoskopowych operacji kręgosłupa - 1 zestaw;

1.3. Zestaw napędów naurochirurgicznych - 1 zestaw;

1.4. Topograf rogówkowy - 1 sztuka;

1.5 Monitor nerwu twarzowego - 1 sztuka;

1.6. Unit laryngologiczny - 1 zestaw;

1.7. Zestaw FESS do zabiegów endoskopowych zatok - 1 zestaw.