PIĘTRO

NAZWA ODDZIAŁU

NRY TELEFONÓW DO SEKRETARIATÓW

0

Kardiochirurgia

Pulmonologia 

48 361-39-85

48 361-30-69

1

Neurochirurgia

48 361-32-42

O.I.O.M.

48 361-32-96

Szpitalny Oddział Ratunkowy

48 361-31-81

48 361-31-83

Depozyt  48 361 48 35

2

Neonatologia

48 361-33-04

Ginekologia/Położnictwo

48 361-32-84

3

Reumatologia

48 361-34-00

Chirurgia Dziecięca

48 361-37-54

Wewnętrzny I

48 361-34-62

   

4

Laryngologia

48 361-33-61

Chirurgia Ogólna i Onkologiczna

48 361-33-14

48 361-36-01

5

Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna

48 361-35-31

Neurologia

48 361-34-31

6

Kardiologia odc. A

48 361-36-76

Kardiologia odc. B

48 361-36-40

Wewnętrzny II

48 361-38-71

7

Pediatria

48 361-37-59

Hematologia

48 361-36 -32

Onkologia

48 361-38-32

8

Okulistyka

48 361-39-94

48 361-48-63

Rehabilitacja

48 361-38-00