MG 1608Ośrodek Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu to nowo powstała jednostka, która działa w strukturze szpitala od 1 lutego 2019 roku. Nadzór merytoryczny, organizacyjno-logistyczny oraz koordynację nad Ośrodkiem pełni płk prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski, wybitny kardiolog, diabetolog, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny sportowej i rehabilitacji, ekspert organizacji ochrony zdrowia, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego.

 

Telefon do sekretariatu: 48 361-30-43

 

Ośrodek przyniesie same korzyści nie tylko pacjentom, ale również lecznicy i studentom medycyny. Łączy w sobie m.in. oddziały:

- wewnętrzny I z pododdziałem reumatologii,

- wewnętrzny II z nadciśnieniem tętniczym,

- kardiologię,

- kardiochirurgię,

- pulmonologię i onkologię pulmonologiczną,

- Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej,

- Pracownia Endoskopii,

- Poradnia Endokrynologiczna,

- Poradnia Diabetologiczna,

- Poradnia Kardiologiczna,

- Poradnia Reumatologiczna,

- Poradnia Interdyscyplinarnego Leczenia Osteoporozy,

- Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,

- Poradnia Kardiochirurgiczna,

- Poradnia Gastroenterologiczna.

Ośrodek powstał w szpitalu na Józefowie, ponieważ tu jest odpowiednia baza kadrowa i sprzętowa, najnowocześniejsza na południu Mazowsza. Jego utworzenie ma związek z niedawno powstałym Wydziałem Medycznym na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Ośrodek ma z nim ściśle współpracować. Ma dać również możliwość odbycia specjalizacji w poszczególnych dziedzinach w jego obrębie.

To także korzyści dla pacjentów cierpiących na choroby serca - w ramach ośrodka ich diagnostyka i leczenie będzie przebiegać szybciej i efektywniej. A zdaniem specjalistów Polacy coraz częściej będą zapadać m.in. na miażdżycę, chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, zawały. 

Powołanie do życia Ośrodka Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych to prestiż i podniesie rangi mazowieckiego szpitala w Radomiu na tle ogólnopolskim.

Płk prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski - prezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, wybitny kardiolog, diabetolog, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny sportowej i rehabilitacji, ekspert organizacji ochrony zdrowia i "Łodzianin Roku 2006". 

Tworzył i kierował diagnostyką Kardiologiczną Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Wojskowej Akademii Medycznej, następnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami medycznymi zdobywał jako Zastępca Komendanta Centralnego Szpitala Wojskowej Akademii Medycznej oraz jako wieloletni Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Utworzył - według autorskiego projektu na bazie USK im. WAM Centralny Szpital Weteranów – pierwszą w Polsce i drugą w Europie tego typu placówkę. Dwukrotnie nominowany był do tytułu „Menagera Roku w Ochronie Zdrowia”. Stworzył od podstaw i kierował przez lata Kliniką Kardiodiabetologii, Kardiologii Interwencyjnej i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pierwszą tego typu strukturą kliniczną w Europie.

Ponadto jako Doradca Ministra – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych stworzył koncepcję usprawnienia systemowego opieki zdrowotnej nad środowiskiem kombatantów i weteranów z kraju i z zagranicy w oparciu o „Sieć Szpitali Przyjaznych Weteranom” realizowaną pod egidą Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W latach 2009-2017 był Szefem Więziennej Służby Zdrowia – Naczelnym Lekarzem Więziennictwa.

Współautor pięciu książek z dziedziny kardiologii i ultrasonografii. Autor i współautor ponad 185 prac opublikowanych w piśmiennictwie fachowym polskim i zagranicznym oraz ponad 120 wystąpień zjazdowych. Kierownik specjalizacji piętnastu lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii i diabetologii.

Prof. Markuszewski to laureat nagrody im. dr Janusza Małczaka za najlepsze publikacje w polskim piśmiennictwie medycznym z zakresu ultrasonografii w latach 2004-2006 za cykl prac poświęconych echokardiografii klinicznej, a także zdobywca nagrody za najlepszą pracę oryginalną w 2013 roku przyznana przez Towarzystwo Internistów Polskich. Został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi (m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty ,Srebrny, Brązowy Krzyż Zasługi, Pro Memoria), resortowymi oraz kombatanckimi (m.in. odznaczeniami honorowymi - "Honorowy Członek Światowego Związku Żołnierzy AK" - złota odznaka zasługi dla ŚZŻAK za wybitne zasługi w zakresie ochrony zdrowia i pomocy medycznej udzielanej członkom związku, jak też utworzenie Centralnego Szpitala Weteranów).

Prof. Markuszewski otrzymał także honorową odznakę Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari za wybitne zasługi w niesieniu pomocy oraz ratowaniu zdrowia i życia kombatantów, w tym Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, a także honorową odznakę ministra zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

źródło: www.termedia.pl