Zespół Klinicznego Oddziału Wewnętrznego IKierownik Oddziału: dr hab. n. med. Andrzej Krupienicz - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

tel. 48 361-49-81

Zastępca kierownika Oddziału: lek. med. Artur Stępień - specjalista chorób wewnętrznych 

tel. 48 361-45-10

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: Aneta Małaczek

tel. 48 361-49-82

Gabinet lekarski - 48 361-34-64

Dyżurka pielęgniarek tel. 48 361-34-57

Sekretariat tel. 48 361-34-64

Lokalizacja: III piętro budynek główny szpitala

Liczba łóżek: 38, w tym 4 łózka intensywnej opieki

Oddział prowadzi działalność internistyczną dla pacjentów z terenu miasta Radomia i przyległych do miasta mniejszych jednostek administracyjnych. Baza diagnostyczna to zaplecze Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z.o.o. oparte o: Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Zakład Patomorfologii, Zakład Fizjoterapii, Pracownię EEG, Pracownię Bronchoskopii, Pracownię Diagnostyki Kardiologicznej, Pracownię Hemodynamiki, Zakład Gastroenterologii, jak również szeroki dostęp do badań wykonywanych przez podwykonawców. Ponadto Oddział współpracuje z klinicznymi ośrodkami w woj. mazowieckim, co pozwala leczyć specjalistycznie trudne przypadki kliniczne. 

 

Lekarze oddziału stale pogłębiają swoją wiedzę fachową w ramach różnego rodzaju szkoleń oddziałowych oraz biorą udział w zjazdach polskich oraz europejskich towarzystw naukowych. 

 

Kliniczny Oddział Wewnętrzny I jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych - 12 miejsc. 

 

 

Wykonywane procedury