tel. 48 3613774 / 48 3613600
gab. 166

czynna:

poniedziałek,  czwartek 8.00 -12.30
środa 14.00-17.00
piątek 8.00 -12.00

lek. Jan Sekuła - spec. ortopeda i traumatolog