Drukuj

LĄDOWISKO

Zachęcamy Państwa do głosowania na projekt nr 41 dotyczący modernizacji lądowiska przy naszym szpitalu z pieniędzy Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. To bardzo ważna inwestycja, która Przyszpitalne lądowisko zapewnia najszybszy z możliwych transport ofiar wypadków, pacjentów znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia oraz organów do przeszczepów. 

 

 

Przyszpitalne lądowisko jest jedynym na terenie dawnego Województwa Radomskiego  miejscem do lądowania śmigłowców  Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wojskowych śmigłowców ratowniczych „Sokół”.
Ponadto Szpital korzysta z transportu lotniczego w przypadku konieczności przekazania chorych  do innych wyspecjalizowanych Szpitali (m.in. w przypadku poparzenia bądź transportu dzieci).
LĄDOWISKO 2

Zgodnie z przepisami lądowisko jest położone w najbliższym otoczeniu szpitala, tak aby transport chorego do szpitala nie trwał dłużej niż 5 min. Są to podstawowe wymagania, które spełnił szpital budując to lądowisko prawie 20 lat temu. Przez te lata lądowisko poddawane było okresowym remontom, lecz dynamicznie zmieniające się przepisy prawne w tym zakresie spowodowały, iż wymaga ono kompleksowej modernizacji, ponieważ nie spełnia wszystkich wymaganych obecnie standardów i przepisów nałożonych przez Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Lądowisko wykorzystywane jest również przez Radomski Szpital Specjalistyczny położony przy ul. Lekarskiej 4.

 

Kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Radomia i okolic, w sytuacji, gdy wymagają oni udzielenia pilnej pomocy lekarskiej w szpitalu,  jest to inwestycja konieczna. Cenne sekundy niejednokrotnie ratują życie, a tylko transport lotniczy pozwala ten czas skrócić do niezbędnego minimum.

 

W skutek modernizacji lądowisko będzie w 100% spełniać wymagania do obsługi helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wojskowych śmigłowców ratowniczych „Sokół”. Dzięki tej inwestycji możliwe jest przyjęcie i transport osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia bez konieczności używania specjalistycznych środków transportu sanitarnego, a czas trwania transportu tych osób do oddziału nie przekroczy 5 min., licząc od momentu lądowania helikoptera. Inwestycja ta jest elementem rozbudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu.

 

Jak głosować?

  • prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego; 
  • w imieniu osoby małoletniej głosuje przedstawiciel ustawowy; 
  • każdy uprawniony mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz; 
  • każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 2 projekty: na jeden projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden projekt z puli podregionalnej. Głos oddany tylko na jeden projekt też jest ważny; 
  • głosowanie jest prowadzone wyłącznie on-line i do oddania głosu konieczny jest telefon komórkowy. Osobom nieposiadającym telefonu komórkowego Urząd zapewnia możliwość zagłosowania w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach, z zachowaniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. Osoby, które zechcą skorzystać z tej możliwości, prosimy o wcześniejsze umówienie się; 
  • nie trzeba oddawać głosu na projekt z podregionu, w  którym się mieszka. Można oddać głos na projekt z dowolnego podregionu; 
  • wszystkie projekty należy wybrać w trakcie jednego głosowania! Jeśli zakończysz głosowanie, powrót do platformy i oddanie głosu na drugi projekt będzie niemożliwe; 
  • po wybraniu projektów, w celu identyfikacji głosującego, poprosimy o wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (ograniczonego do nazwy miejscowości i powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego; 
  • na wskazany numer telefonu wyślemy SMS z kodem weryfikacyjnym. Jeden numer telefonu może posłużyć do głosowania dla maksymalnie trzech osób.

PLAKAT 

 

 

Źródło: www.bom.mazovia.pl