Drukuj

BOM 3"Modernizacja wewnętrznych dróg i chodników udostępnionych dla ludności na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - droga wjazdu nr 3 oraz drogi i place manewrowe przy Zakładzie Patomorfologii, Punkcie Szczepień oraz Punkcie Wymazów" i "Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i Budynku Hydroforni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu"

- to dwa projekty zgłoszone do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji merytorycznej. To wspaniała wiadomość! W środę 8 czerwca rozpocznie się głosowanie - mamy nadzieję, że wzorem ubiegłych lat, projekty poprawiające komfort w szpitalu zdobędą Państwa uznanie i odpowiednią liczbę głosów, by zwyciężyć. 

 

                               

                                                                        logo szpitala z nazwą            logo Mazowsza             BOM logo