centr.ster.1

Kierownik: mgr Monika Mizera

tel. 48 361-49-15

tel. do pracowników 48 361-33-94

Lokalizacja: parter, budynek główny szpitala

 

Centralna Sterylizatornia jest największą sterylizatornią w południowej części województwa mazowieckiego. Spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Świadczymy usługi sterylizacji najnowocześniejszego instrumentarium i aparatury medycznej wykorzystywanej do operacji: ortopedycznych, kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych, otolaryngologicznych, ginekologicznych, okulistycznych oraz chirurgii ogólnej, dziecięcej, naczyniowej, onkologicznej i bariatrycznej.

Kluczowym aspektem działalności Centralnej Sterylizatorni jest udostępnianie całodobowej, profesjonalnej usługi, gwarantującej najwyższą jakość wyrobu sterylnego dla:

 • dziewięciu sal operacyjnych wchodzących w skład Bloku Operacyjnego
 • sal operacyjnych znajdujących się w oddziałach
 • oddziałów, poradni, zakładów oraz pracowni
 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 centr.ster.2

WYKONUJEMY

sterylizację parową w zakresie:

 • narzędzi chirurgicznych
 • instrumentów do chirurgii mikroinwazyjnej oraz endoskopów sztywnych
 • akcesoriów elektrochirurgicznych oraz systemów z napędem
 • artykułów gumowych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych

sterylizację niskotemperaturową tlenkiem etylenu endoskopów elastycznych oraz innych wyrobów medycznych wrażliwych na temperaturę.

W zakresie zapewnienia jakości świadczeń związanych z dezynfekcją i sterylizacją istotne są kompetencje oraz doświadczenie pracowników. Profesjonalną kadrę Centralnej Sterylizatorni stanowią technicy sterylizacji medycznej.

ORGANIZACJA

centr.ster.3

Centralna Sterylizatornia stanowi wyodrębniony zespół pomieszczeń, obejmujący

STREFĘ WYROBÓW SKAŻONYCH

 • przeznaczoną do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji wstępnej i właściwej narzędzi chirurgicznych i aparatury medycznej oraz mycia i dezynfekcji wózków i opakowań transportowych
 • wyposażoną w pięć przelotowych myjni – dezynfektorów do mycia i dezynfekcji termicznej oraz termiczno-chemicznej, myjnię ultradźwiękową, stację uzdatniania wody oraz centralny system dozowania środków myjących i dezynfekcyjnych do myjni-dezynfektorów

STREFĘ WYROBÓW CZYSTYCH
 • przeznaczoną do suszenia, konserwacji i przeprowadzania testów funkcyjnych zdezynfekowanych narzędzi i aparatury, pakietowania zestawów operacyjnych i zabiegowych oraz narzędzi pojedynczych i sprzętu anestezjologicznego, tworzenia wsadów i załadunku przygotowanych pakietów do sterylizatorów, tworzenia i archiwizacji dokumentacji procesów sterylizacji
 • wyposażoną w trzy sterylizatory parowe przelotowe, niskotemperaturowy sterylizator gazowy 3M Steri-Vac, zgrzewarki rolkowe do zgrzewania opakowań papierowo-foliowych, dwie suszarki do sprzętu anestezjologicznego oraz narzędzi

STREFĘ WYROBÓW STERYLNYCH

 • przeznaczoną do wyładunku wyrobów po sterylizacji, ich magazynowania i wydawania odbiorcom.