łożko szpitalneMazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w sytuacjach niezbędnych dla potrzeb osoby chorej, a szczególnie w przypadkach medycznie uzasadnionych, wypożycza łóżka szpitalne, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, pod warunkiem dysponowania wolnym sprzętem medycznym danego rodzaju.

 

Opłata za wypożyczenie łóżka określa cennik. Osoba użytkująca łóżko dokonuje opłaty za wypożyczenie na podstawie wystawionej przez Szpital faktury, z góry - do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Sprzętu Medycznego tel. 48 361-48-73