Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. dysponując 587 łóżkami szpitalnymi udziela świadczeń zdrowotnych w 21 oddziałach szpitalnych z  pododdziałami, w których rocznie hospitalizowanych jest ok. 32 tys. pacjentów. Jako jedyni na tym obszarze leczymy pacjentów wymagających interwencji kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych, diagnostyki i leczenia z zakresu onkologii klinicznej, chirurgii dziecięcej oraz otolaryngologii. Pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych, zapewniamy kontynuację leczenia w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych oraz kompleksowe zabezpieczenie diagnostyczno - terapeutyczne w miejscu lub w ośrodkach, z którymi Szpital ma podpisane umowy lub porozumienia o współpracy.