czwartek, 31 październik 2019 13:33

DOSTAWA APARATU USG

Nr sprawy: DZP.341.61.2019 - przetarg nieograniczony poniżej 221 000,00 euro

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.11.2019

Wynik postępowania

 

środa, 30 październik 2019 14:01

DOSTAWA STOŁU OPERACYJNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Nr sprawy: DZP.341.60.2019 - przetarg nieograniczony poniżej 221 000,00 euro

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.11.2019

Wynik postępowania