Co zabrać ze sobą do szpitala?

Przed przybyciem do szpitala należy przygotować osobiste przybory toaletowe, piżamę, szlafrok, ręcznik, ciapy lub klapki, sztućce i kubek. Prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy, biżuterii i innych kosztownych przedmiotów, za które szpital nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku posiadania przy sobie rzeczy wartościowych prosimy złożyć je do depozytu Szpitala.

 

 Co zabrać ze sobą do porodu?

WYPRAWKA
 

Przyjęcie do szpitala

Każdy pacjent po przybyciu do szpitala trafia do Izby Przyjęć ze skierowaniem na dany oddział. Oprócz skierowania należy przedstawić: ważną legitymację ubezpieczeniową lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, dowód osobisty lub paszport,  legitymację rencisty lub ostatni odcinek renty,  NIP swój, NIP pracodawcy, jeśli kobieta zgłasza się do porodu karta przebiegu ciąży.

Odwiedziny

 1. Odwiedziny u pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia za zgodą kierownika/zastępcy oddziału lub lekarza prowadzącego/dyżurnego przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

 2. U chorego może przebywać jedna osoba. Wyjątkiem jest sytuacja związana ze stanem zdrowia pacjenta – wówczas mogą przebywać dwie osoby.

 3. Odwiedziny odbywają się w przedziale czasowym określonym przez kierownika/zastępcy oddziału, lekarza prowadzącego/dyżurnego.

 4. Odwiedzać pacjenta mogą osoby zdrowe, które nie wykazują objawów infekcji dróg oddechowych lub nie są dotknięte chorobą zakaźną.

 5. Na życzenie pacjenta prawo do odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

 6. Odwiedzający maja obowiązek:

  - dezynfekcji rąk,

  - zakrywania ust i nosa,

  - bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego Szpitala,

  - kulturalnego zachowania się w czasie pobytu w Szpitalu, niezakłócania spokoju oraz pracy personelu,

  - stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.

 7. Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom, u których widoczne są objawy chorobowe, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych.

 8. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala przez osobę odwiedzającą personel ma obowiązek wezwać Policję.

Wypisy

Przed opuszczeniem szpitala każdy pacjent otrzymuje wypis z kartą informacyjną o przebiegu leczenia oraz  zaświadczenie o niezdolności do pracy. Do wydania takiego zaświadczenia niezbędny jest PESEL, NIP zakładu pracy, NIP osobisty, Dowód osobisty , paszport pacjenta. Kartę informacyjną należy zachować i okazywać podczas wizyt kontrolnych w Poradni.

Informacje dodatkowe

Na terenie szpitala znajdują się liczne punkty handlowe, z których mogą korzystać nasi pacjenci oraz osoby odwiedzające  jak Kiosk, Sklep z żywnością, poczta, restauracja, fryzjer. Na parterze szpitala znajduje się Kaplica Szpitalna. Msze Św. odbywają się w dni powszednie o godz. 15.00, sobota niedziela i święta godz. 11.00. Posługa sakramentalna sprawowana jest na oddziałach szpitalnych codziennie w godzinach rannych. Pacjenci mogą korzystać z naszej biblioteki, która znajduje się na parterze budynku szpitala.