Na podstawie Zarządzenia Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została wprowadzona procedura zawierania umów na przeprowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych.

Firmy zainteresowane przeprowadzeniem badania klinicznego na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. mają obowiązek zapoznać się z procedurą. Umowy obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.