mgr Bożenna Pacholczak

                                                        Prezes Zarządu

                                                         Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych

                                                                           tel. 48 361-39-00

                                                                           fax 48 345-11-18

 

                                                                    dyr.Pacholczak1

                                                                

 

mgr inż. Krzysztof Zając                                                                             mgr Łukasz Skrzeczyński

Członek Zarządu                                                                                          Członek Zarządu

Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych                                     Dyrektor ds. zarządzania jakością

tel. 48 361-39-06                                                                                                                 tel. 48 361-48-88
fax 48 345-10-43                                                                                                                 fax 48 345-10-43

 

Prezes Zając                                                       Prezes Skrzeczyński1                   
                                                           

DYREKCJA

 

Dyrektor ds. lecznictwa 

lek. Paweł Cholewiński 

tel. 48 361-49-04

fax: 48 345-10-43

 

Naczelna Pielęgniarka

mgr  Grażyna Woźniak

tel: 48 361-39-06

fax: 48 345-10-43

 

5Prokurent, Główny Księgowy

mgr Alicja Jastrzębska

tel: 48 361-30-04

fax: 48 345-10-43