dron33Trochę historii

Pomysł powstania nowego szpitala w Radomiu zrodził się w 1975 roku, kiedy to miasto zyskało status województwa. Poza tym jedyna wówczas lecznica przy ul. Tochtermana nie była już w stanie udźwignąć ciężaru leczenie pacjentów z miasta, a co dopiero mówić o chorych z regionu. Wybrano Józefów jako idealny teren dla tak wielkiej inwestycji. Rozpoczął się proces tworzenia projektu placówki. Zgodnie z zamysłem architektów miał mieć on kształt krzyża maltańskiego i zajmować wraz z obiektami towarzyszącymi i parkingami teren o powierzchni 20 ha. Projekt zakładał miejsce dla tysiąca chorych. W 1981 roku powołano Dyrekcję Budowy Szpitala. Jej szefem był Krzysztof Mikos. Rozpoczęła się budowa. Jednak z niezależnych przyczyn inwestycja stanęła.

 

 

Prace ruszyły znów w 1993 roku. Jako pierwszy pacjentów przyjmował oddział płucny, przeniesiony z budynku przy ul. Limanowskiego. W 1995 roku za sprawą ówczesnego wojewody Zbigniewa Kuźmiuka oraz jego sojuszniczki w sprawie Danuty Grabowskiej, budowa szpitala została zakwalifikowana do finansowania z planu centralnego. 12 grudnia 1997 roku otwarto kolejne oddziały - tym razem reumatologię i rehabilitację. Wkrótce potem działać zaczęły także: izba przyjęć, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Patomorfologii i Apteka.

 

 

Na mocy Zarządzenia Wojewody Radomskiego z września 1997 roku dotychczasowy ZOZ Szpital Radom-Józefów otrzymał nazwę Wojewódzki Szpital Specjalistyczny z adresem Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5. W maju 1998 roku swoją prace rozpoczęły: Samodzielna Poradnia Diagnostyki Kardiologicznej, Poradnia Zakładowa i Ginekologiczna oraz oddziały: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neurologii, Wewnętrzny Internistyczno-Endokrynologiczny  oraz Wewnętrzny II z Nadciśnieniem Tętniczym. Powstało 40 poradni oraz nowe zakłady: Hemodynamiki i Fizjoterapii, pracownie: Diagnostyki Kardiologicznej, Serologii, Badań Elektrofizjologicznych Narządu Słuchu i Równowagi, Badań Audiometrycznych, ośrodki: Domowego Leczenia Tlenem i Leczenia Bezdechu Sennego, Szkoła dla Rodziców o4raz izby przyjęć: Ginekologiczno-Położniczna, Chirurgiczna i Pediatryczna.

 

Od sierpnia 1999 roku do końca 2001 roku otwarto: Oddział Dziennego Pobytu i Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej, Rehabilitacji Dziennego Pobytu, Ginekologiczno-Położniczy, Chirurgii Dziecięcej, Onkologii Ogólnej, Neonatologii, Pediatrii, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Otolaryngologii, Neurochirurgii oraz Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Niedługo potem rozpoczął swoją pracę blok operacyjny.

 

Po etapie niezbędnych konsultacji projekt tworzenia Oddziału Kardiologii i Kardiochirurgii trafił do Warszawy i zyskał pochlebną opinię prof. Zbigniewa Religi. W czerwca 2002 roku wykonano po raz pierwszy badanie koronarograficzne tętnic wieńcowych oraz zabiegi w zakresie angioplastyki wieńcowej.

 

W kolejnych lata struktura organizacyjna Szpitala zmieniała się. I tak: Izba Przyjęć przekształciła się w Szpitalny Oddział Ratunkowy, powstały kolejne komórki: Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Planowa Izba Przyjęć. Lekarze przy wykorzystaniu nowych metod przeprowadzają m.in. wszczepianie sztucznej łękotki, pełen zakres zabiegów kardiochirurgicznych z pomostowaniem tętnic wieńcowych i operacyjnym usuwaniem tętniaków, zamknięcie uszka lewego przedsionka, które jest wykonywane w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu. Szpital, jako jeden z nielicznych w rejonie posiada, kriokomorę.

 

Od 2018 roku działa sala hybrydowa. To wieloprofilowa sala operacyjno-zabiegowa ma potrzeby kardiologii. kardiochirurgii, neurochirurgii, neurologii zabiegowej, radiologii zabiegowej i gastroenterologii. Pozwala ona na wykonywanie najtrudniejszych operacji. Lecznica, jako jedyna na południu Mazowsza, posiada taką salę. Szpital ciągle się rozwija i doposaża, a wszystko po to, by spełniać misję lecznicy "Przywrócić zdrowie, ulżyć w cierpieniu".

 

szpital1Teraźniejszość

 

Działający od 1995 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. jest największym szpitalem w południowej części województwa mazowieckiego. Dysponując 597 łóżkami szpitalnymi udzielamy świadczeń zdrowotnych w 21 oddziałach szpitalnych z pododdziałami, w których rocznie leczonych  jest ok. 32 tys. pacjentów. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielanych jest rocznie około 69 tys. świadczeń zdrowotnych. Jako jedyni na tym obszarze leczymy pacjentów wymagających interwencji kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych, diagnostyki i leczenia z zakresu onkologii klinicznej, chirurgii dziecięcej oraz otolaryngologii. Pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych, zapewniamy kontynuację leczenia w 29 przyszpitalnych poradniach specjalistycznych oraz kompleksowe zabezpieczenie diagnostyczno - terapeutyczne w miejscu lub w ośrodkach, z którymi Szpital ma podpisane umowy lub porozumienia o współpracy.

Oferujemy pacjentom leczenie w następujących oddziałach:

 • Oddział Chirurgii Dziecięcej
 • Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej
 • Kliniczny Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
 • Kliniczny Oddział Onkologii
 • Kliniczny Oddział Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
 • Oddział Neonatologii
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
 • Kliniczny Oddział Rehabilitacji
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 • Oddział Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej 
 • Kliniczny Oddział Rehabilitacji
 • Kliniczny Oddział Wewnętrzny I 
 • Oddział Wewnętrzny II i Nadciśnienia Tętniczego
 • Oddział Reumatologii
 • Kliniczny Oddział Pediatrii
 • Kliniczny Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
 • Szpitalny Oddział Kliniczny Neurochirurgii
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Kliniczny Oddział Kardiologii, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Oddział Kardiochirurgii
 • Oddział Okulistyki
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Hematologii
 • Oddział Chirurgii Naczyniowej (od 01. 07. 2024)

Posiadamy ponadto blok operacyjny z dziewięcioma nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi, a od 2018 sala hybrydowa1roku działa jedyna na południu Mazowsza, w pełni wyposażona, najnowocześniejsza sala hybrydowa, na której specjaliści wykonują najbardziej skomplikowane operacje.

Dążąc do zapewnienia pacjentom przebywającym w naszym Szpitalu leczenia odpowiadającego najnowszym standardom medycyny, przykładamy szczególną wagę do kompleksowego leczenia pacjentów, nowoczesnej diagnostyki obrazowej oraz wszechstronnej rehabilitacji – neurologicznej, kardiologicznej oraz ogólnoustrojowej.

Udzielając świadczeń zdrowotnych pamiętamy o najważniejszym – zadowoleniu pacjenta.

Aby to osiągnąć lekarze, pielęgniarki oraz pozostali pracownicy medyczni nieustannie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności, dzięki czemu możliwe jest np. przeprowadzanie innowacyjnych zabiegów wszczepienia sztucznej łąkotki u pacjentów leczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Obecnie Zespół tego odziału przygotowuje się do przeprowadzania zabiegów rekonstrukcji ubytków chrząstki z zastosowaniem mikroendoprotez powierzchniowych stawu kolanowego.

W szpitalu powołany został BREAST UNIT – Zespół ds. leczenia raka piersi, w skład którego wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinie: onkologii, chirurgii onkologicznej, radiologii, radioterapii, patomorfologii, oraz rehabilitant i psycholog, którego zadaniem są multidyscyplinarne spotkania mające na celu omówienie możliwych opcji terapeutycznych dla pacjentek z nowotworem piersi.

W Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wykonywane są zabiegi oszczędzające pierś przy użyciu gammakamery, poprzedzone badaniem mammograficznym wykonywanym na nowoczesnym aparacie oraz biopsją węzła wartowniczego.

Oddział Kardiochirurgii naszego Szpitala zapewnia leczenie operacyjne pacjentów z chorobami serca i wielkich naczyń, wykonując pełen zakres zabiegów kardiochirurgicznych w tym: pomostowanie tętnic wieńcowych (by-passy), wady zastawkowe serca, tętniaki oraz wady wrodzone serca.

Przy użyciu najnowocześniejszej aparatury medycznej tj. mikroskop operacyjny, aspirator ultradźwiękowy oraz neuronawigacja. Zespół Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii wykonuje zabiegi: implantacji pomp baklofenowych u pacjentów ze spastyką nie poddającą się rutynowemu leczeniu przeciwspastycznemu, implantacji stymulatorów rdzeniowych przy leczeniu bólu przewlekłego, leczenia spondylozy szyjnej ze wszczepieniem implantów międzykręgowych, biopsje stereotaktyczne w leczeniu nieoperacyjnym guzów mózgu oraz leczenie pacjentów z guzami trudnodostępnymi.