Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. prowadzi  usługi z zakresu:

  1. wykonywania badań diagnostycznych i obrazowych
  2. wykonywania badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych
  3. sterylizacji
  4. transportu sanitarnego
  5. wynajmu auli i sal dydaktycznych