Staże kierunkowe

Lekarze ubiegający się o odbycie stażu kierunkowego w ramach odbywanej specjalizacji w Oddziałach i Zakładach Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. proszeni są na 30 dni przed jego rozpoczęciem:

  • o przesłanie na adres Szpitala: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5 lub złożenie w Kancelarii Szpitala (parter pok. nr 6) podania adresowanego do Dyrektora ds Lecznictwa z akceptacją oraz ustalonym terminem stażu z Kierownikiem Oddziału/Zakładu (należy wcześniej telefonicznie uzgodnić z Kierownikiem Oddziału/Zakładu kwestie merytoryczne oraz wolny termin stażu kierunkowego)
  • o przedłożenie w Dziale Organizacji, Nadzoru i Marketingu na 14 dni przed rozpoczęciem stażu podpisanego przez swego pracodawcę (Podmiot kierujący) Porozumienia

Rozpoczęcie stażu kierunkowego możliwe jest po dostarczeniu do Działu Organizacji, Nadzoru Marketingu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia stażu) następujących dokumentów:

  1. orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych
  2. potwierdzenia szczepienia WZW B
  3. polisy OC w związku z wykonywaniem czynności medycznych, z uwzględnieniem ekspozycji zawodowych na materiał zakaźny
  4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV KK, art. 189a i art. 207 KK oraz ustawie z dn. 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii.

Brak dostarczenia któregokolwiek z wymaganych dokumentów uniemożliwia rozpoczęcie stażu kierunkowego.

BRAK PRZEDSTAWIENIA KOPII ZAŚWIADCZENIA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WIĄŻE SIĘ Z NIEDOPUSZCZENIEM LEKARZA DO REALIZACJI STAŻU KIERUNKOWEGO  NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Organizacji, Nadzoru i Marketingu

tel. 48 361 30 54 adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.