Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia od dnia 1 października 2017 r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. rozpoczęło funkcjonowanie Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. – parter wejście obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oznaczone napisem Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (wjazd tak jak na SOR) tel. 48 361-37-85, 48 361-37-86, 691-044-340 od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 - 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy (święta) od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

W/w świadczenia obejmują:

  • porady lekarskie dla dorosłych i dla dzieci niezależnie od wieku, w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy w miejscu jego zamieszkania w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z wyłączeniem stanów zagrożenia życia, wypadków, urazów, porodu.
  • świadczenia pielęgniarskie w warunkach ambulatoryjnych zleconych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji
  • udzielanie świadczeń przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą, o której mowa w pkt. 1,

Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

  • nagłego zachorowania
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.