szybka terapia onkologiczna CMYK A4Wszelkie informacje na temat szybkiej terapii onkologicznej można znaleźć tutaj http://pakietonkologiczny.gov.pl/

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1441) oraz Zarządzenia Nr 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. działa Koordynator ds. Szybkiej Terapii Onkologicznej.

Zadaniem Koordynatora jest koordynacja planu diagnostyki i leczenia pacjenta objętego pakietem onkologicznym, zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewnienie współpracy między podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem, nadzór nad dokumentacją związaną   z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta.

Miejsce i godziny pracy Koordynatora:

Miejsce: pokój 129 (I pietro budynek Szpitala),

Godziny pracy: 07.30 – 15.05 (od poniedziałku do piątku),    

tel. 48 361-48-77        

W wykonywaniu swoich zadań Koordynator współpracuje z wyznaczonym przez Kierownika Oddziału Onkologii Ogólnej lekarzem.