Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;

  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:

    • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),

    • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;

    • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym

BADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU SĄ BEZPŁATNE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ. NA WYKONANIE MAMMOGRAFII NIE JEST WYMAGANE  SKIEROWANIE.

Informacja i zapisy: tel. 48 361 48 18 lub 48 361 32 06