krewkartaZakład Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu wykonuje Karty Identyfikacyjne Grup Krwi – KREWKARTY. W nagłych przypadkach może uratować nam życie!

 

Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi – KREWKARTA to dokument, który w nagłych wypadkach może uratować nam życie. Lekarz na jej podstawie będzie mógł szybko zdecydować, jakiej grupy krwi potrzebujemy, a to zaoszczędzi czas niezbędny do przetoczenia odpowiedniej donacji krwi.

 

Aktualne przepisy prawa wymagają, aby pacjent do toczenia krwi miał wykonane tzw. wiarygodne badanie grupy krwi – czyli dwa oznaczenia grupy krwi, z dwóch niezależnie pobranych próbek krwi.

 

KREWKARTA w laboratorium na Józefowie jest drukowana na podstawie dwóch badań grupy krwi wykonanych w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej. Pełne badanie grup krwi wykonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami dwukrotnie, z dwóch niezależnie pobranych próbek krwi.

 

Aby otrzymać KREWKARTĘ należy zgłosić się do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej z:

1. dowodem osobistym

oraz jeżeli posiadamy:

2. jednym wynikiem badania grupy krwi

3. lub dwoma wynikami badania grupy krwi (w tym co najmniej jedno z badań powinno być wykonane w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej ZDL Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

 

Wyrobienie karty kosztuje 50 zł.