Źródła finansowania:

17 000, 00 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

logo Mazowsza