MG 1635

Lokalizacja: I piętro budynek główny szpitala

 

ULTRASONOGRAFIA (USG) - Informacje i przygotowanie dla pacjenta

Badanie ultrasonograficzne (USG) jest najbardziej popularną metodą mającą szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób. Jest nieinwazyjną metodą obrazowania narządów i tkanek organizmu ludzkiego. Badanie wykonuje się przy pomocy sondy przykładanej bezpośrednio do powierzchni ciała. Na skórę pacjenta nakłada się żel, który pomaga uzyskać poprawne obrazy.

Zgłaszając się na badanie USG pacjent powinien przynieść ze sobą skierowanie na badanie, poprzednie wyniki badań, dokument tożsamości. Osoby niepełnoletnie  – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym,

Przygotowanie do badania

1. Jama brzuszna

Dorośli oraz dzieci powyżej 15-go roku życia:

Badanie należy wykonywać na czczo: co najmniej 6 godzin przed badaniem nie należy spożywać pokarmów, żuć gumy ani palić papierosów. 30 minut przed badaniem usg należy wypić 0,5-1l wody niegazowanej (badanie wykonujemy z wypełnionym pęcherzem).Pacjenci przyjmujący leki – powinni leki przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza, popijając je niegazowaną wodą, W godzinach popołudniowych/wieczornych w dzień poprzedzający badanie należy unikać pokarmów i płynów wzdymających

Dzieci:

Noworodki i niemowlęta prosimy nie karmić ok. 1-1.5 godz. przed badaniem usg

Dzieci od 1 do 5 roku życia – badanie usg jamy brzusznej powinno być wykonane co najmniej 2 godziny od ostatniego posiłku. Dzieci starsze (powyżej 5 roku życia) – badanie usg powinno być wykonane około 4 godziny po ostatnim posiłku;

2. Układ moczowy

Badanie USG układu moczowego obejmuje ocenę nerek i pęcherza moczowego, a u mężczyzn również ogólną ocenę prostaty (czyli gruczołu krokowego). Pacjent powinien stawić się na badanie z pełnym pęcherzem, należy wypić 1 do 1,5 litra wody niegazowanej do pół godziny przed badaniem.Pacjent powinien być na czczo - co najmniej 6 godzin przed ne należy spożywać pokarmów, żuć gumy ani palić papierosów.

3. Gruczoł tarczowy

W badaniu lekarz ocenia gruczoł tarczowy oraz węzły chłonne w jego okolicy. Pacjent przed badaniem powinien zdjąć biżuterię i elementy garderoby z szyi. Pacjent nie musi być na czczo.

4. Węzły chłonne na szyi

W badaniu lekarz ocenia węzły chłonne szyjne ze wszystkich grup węzłowych. Pacjent przed badaniem powinien zdjąć biżuterię i elementy garderoby z szyi. Pacjent nie musi być na czczo.

5. Ślinianki

W badaniu lekarz ocenia ślinianki przyuszne, podżuchwowe i podjęzykowe (jeżeli są dostępne).

Pacjent przed badaniem powinien zdjąć biżuterię i elementy garderoby z szyi i uszu. W trakcie badania lekarz może poprosić o zdjęcie maseczki ochronnej. Pacjent nie musi być na czczo.

6.Tkanki miękkie

Badanie wykonywane jest w celu oceny zgrubień / guzków / przepukliny wyczuwalnych palpacyjnie.

Okolica badania powinna być w miarę możliwości dostępna, tzn odsłonięta z garderoby / opatrunków. Pacjent nie musi być na czczo.

7. Doppler tętnic szyjnych i kręgowych

W trakcie badania lekarz ocenia morfologię oraz przepływ krwi przez tętnice szyjne i kręgowe.

Pacjent przed badaniem powinien zdjąć biżuterię i elementy garderoby z szyi i uszu.

8. Piersi

W takcie badania lekarz ocenia strukturę obu piersi, węzłów chłonnych w dołach pachowych oraz w okolicy nad i podobojczykowej.

Pacjent przed badaniem powinien oczyścić okolice pach z antyperspirantów zawierających talk. Bezpośrednio przed badaniem pacjent zostanie poproszony o zdjęcie garderoby z całej górnej połowy ciała. Pacjent nie musi być na czczo.

9. Doppler żył kończyn dolnych

W trakcie badania lekarz ocenia morfologię oraz przepływ krwi przez żyły kończyn dolnych w pozycji leżącej oraz stojącej.

Pacjent przed badaniemt zostanie poproszony o rozebranie dolnej połowy ciała do bielizny. Pacjent nie musi być na czczo.

10. Stawy

Badanie wykonujemy w celu oceny struktur miękkich stawu lub zarysu kości. Okolica badania powinna być w miarę możliwości dostępna, tzn odsłonięta z garderoby / opatrunków. Pacjent nie musi być na czczo.