DSC 0408Lokalizacja - Gabinety K -37, K- 38, K – 39 - w prawym skrzydle szpitala na parterze

Telefon : 483613397

 

Kierownik : Marek Stankiewicz specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Pielęgniarka koordynująca: mgr Małgorzata Pobudin, dyplomowana pielęgniarka endoskopowa

 

Lekarze wykonujący badania endoskopowe:

    • Marek Stankiewicz - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

    • Janusz Romanowski - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

    • Lesław Syczewski - specjalista chorób dziecięcych, gastroenterolog

    • Ewa Tylec-Osóbka - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

    • Jacek Kuta - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

 

Pielęgniarki biorące udział w badaniach endoskopowych:

mgr Małgorzata Pobudin - dyplomowa pielęgniarka endoskopowa

Aneta Adamczyk - dyplomowana pielęgniarka endoskopowa

Joanna Słupek - dyplomowana pielęgniarka endoskopowa

 

Zapisy na badania endoskopowe prowadzi sekretarka medyczna P. Aneta Tatar

w godz 12.00 - 14.30 na kolonoskopię i gastroskopię, gdy pacjent zgłasza się osobiście

w godz 8.00 – 14.30 telefonicznie, tylko na gastroskopię

UWAGA - zapisy na kolonoskopię wymagają stawiennictwa osobistego lub osoby reprezentującej pacjenta koniecznie ze skierowaniem od lekarza !!!

 

Pracownia Endoskopii wyposażona jest w nowoczesny sprzęt endoskopowy wideo. Zestaw w pełni automatycznych myjni endoskopowych z rygorystyczną kontrolą procesu dezynfekcji, pozwala zapewnić badanym pełne bezpieczeństwo epidemiologiczne.

 

Wykonujemy następujące badania endoskopowe:

 

1. Gastroskopia – wizualizacja przełyku, żołądka i dwunastnicy.

2. Kolonoskopia – wizualizacja jelita grubego.

Ad 2 - w razie potrzeby wykonujemy badania wizualizujące tylko dystalne odcinki jelita grubego tzn. rektosigmoidoskopię i rektoskopię.

3. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna - ECPW - badanie wykonywane tylko u pacjentów hospitalizowanych w oddzielnym pomieszczeniu usytuowanym na pierwszym piętrze.

 

Wykonujemy następujące endoskopowe procedury terapeutyczne:

1. Usuwanie polipów z przewodu pokarmowego.

2. Usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego.

3. Tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego - metodą injekcyjną, opaskowaniem, klipsowaniem lub koagulacją bimerem argonowym.

4. Koagulowanie bimerem argonowym zmian naciekowych lub malformacji naczyniowych.

5. Zakładanie stomii odżywczych metodą przezskórno-endoskopową - tzw. PEG.

6. Rozszerzanie zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego i ewentualnie implantowanie protez samorozprężalnych

7. W ramach zabiegów ECPW wykonujemy: nacięcie brodawki Vatera, rewizję dróg żółciowych i trzustkowych z ewentualnym usuwaniem złogów, protezowanie dróg żółciowych i trzustkowych protezami plastykowymi i samorozprężalnymi.

 

W czasie badań endoskopowych możemy pobierać wycinki ze zmian do badania histopatologicznego oraz podczas gastroskopii do oceny obecności bakterii Helicobacter pylori tzw. testu ureazowego.

W czasie wykonywania bardziej skomplikowanych procedur w badaniu uczestniczy zespół anestezjologiczny, a pacjent jest znieczulony jak do typowego zabiegu chirurgicznego.

Istnieje również możliwość wykonywania gastroskopii i kolonoskopii w krótkim znieczuleniu dożylnym z udziałem lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej.