W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie został opracowany "Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością", skierowany do rodziców dowiadujących się o urodzeniu dziecka, u którego w wyniku badań prenatalnych stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu lub zdrowiu. Informator został opracowany dzięki współpracy z konsultantami wojewódzkimi oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/zdrowie/opieka-nad-matka-i-dzi/34878,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html