DSC 0044Źródło finansowania:

4.074.184, 00 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo FADO stopka

Zakres zadania obejmuje modernizację kuchni szpitalnej na potrzeby przygotowania posiłków dla ok. 1000 osób, wraz z niezbędnym zapleczem technologicznym i socjalnym. Piwnica budynku zostanie zmodernizowana w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej dla potrzeb urządzeń zasilanych energia elektryczną, część powierzchni zostanie wykorzystana na nowoczesną obieralnię warzyw okopowych o zwiększonej wydajności. Na parterze zmienione zostaną instalacje elektryczne oraz przyłączeniowe (wod-kan) do urządzeń, zostanie wykonana przebudowa pomieszczeń byłej kuchni mleczneDSC 0058j pod potrzeby technologii cook'n chill oraz modernizacja instalacji wentylacyjnej. Wymieniona zostanie stolarka okienna oraz drzwiowa. Modernizacja budynku obejmie również zakup nowej linii technologicznej do dystrybucji posiłków oraz niezbędne naprawy ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń magazynowych. 

W ramach Zadania zostaną sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego i dokumentacji projektowej. 

 

DSC 0062Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2018:

 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Wykonanie robót budowlano-montażowych.

3. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

 

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2019:DSC 0026

 

1. Wykonanie robót budowlano-montażowych.

2. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

3. Nadzór inwestorski.