znaki strona www 1

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH PROGRAMU „NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA” na lata 2020-2030

ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUC”

 

Kwota dofinansowania 1 200 000,00 zł

 

 

 

W ramach zadania zakupiono:

  1. Wideobronchoskop – 4 szt.

  2. Bronchoskop sztywny z zestawem sztywnych optyk (teleskopów) i narzędzi – 1 szt.

  3. Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS) – 1 szt.

  4. Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca – 3 szt.

  5. Urządzenie do kriobiopsji płuca (+20 sond) – 1 szt.

  6. Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca – 1 szt.