znaki strona www

 

Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego/Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

REZERWA OGÓLNA BUDŻETU PAŃSTWA

 

Wartość dofinansowania - 630 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji - 630 990,00 zł

 

Zadanie pod nazwą: „Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego/Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19” zrealizowane w 2020 roku obejmowało swoim zakresem roboty budowlane polegające na wykonaniu żelbetonowych fundamentów pod zbiornik na tlen medyczny dostarczany do oddziałów szpitalnych. Realizacja zadania miała na celu zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla mieszkańców województwa. W związku z czym była niezbędna dla ochrony zdrowia publicznego. Wykonanie robót było wymogiem koniecznym dla wykonania zadań nałożonych na podmiot przez uprawnione organy administracji publicznej w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV2. W ramach zadania zakupiony został 21 tonowy zbiornik na tlen medyczny oraz 2 parownice, urządzenia te zostały zamontowane na fundamencie i włączone do istniejącej instalacji tlenu medycznego w Szpitalu.

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy:

Zakupy o charakterze inwestycyjnym:

  1. Roboty budowlano-montażowe - wykonanie żelbetonowych fundamentów pod zbiornik tlenu i parownice.
  2. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia specjalistycznego, w tym:

2.1. Zbiornik na tlen - szt. 1

2.2. Parownica - szt. 2