Źródło finansowania:

14 500 000, 00 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

logo FADO stopka

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą: "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Dział Techniczny i Archiwum na akta szpitalne" realizowane w latach 2021-2022:

 

Zakres Zadania obejmuje robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku na Zespół Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Dział Techniczny oraz Archiwum na dokumentację Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. W ramach Zadania zostaną sfinansowane także koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

 

Zakres Zadania realizowany w roku 2021:

1. Roboty budowlano-montażowe.

2. Nadzór inwestorski.

 

Zakres zadania realizowany w roku 2022:

1. Roboty budowlano-montażowe.

2. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

3. Nadzór inwestorski.

4. Nadzór autorski.