1znaki strona www

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Nazwa Projektu: Doposażenie w urządzenia rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią.

Wartość dofinansowania – 138 516,00 zł

Całkowity koszt inwestycji – 140 000,00 zł

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. zobowiązuje się do realizacji w 2021 r., zatwierdzonego przez Ministra zadania pn. Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji neurologicznej osób po udarze mózgu, poprzez wyposażenie realizatorów zadania w urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią umożliwiające ćwiczenia kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem, umożliwiające wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych oraz siłowych ćwiczeń z oporem dynamicznym: izokinetycznych, izotonicznych, elastycznych, z grami rehabilitacyjnymi oraz w wybranych konfiguracjach – z reaktywną elektromiografią.