Wartość projektu:  8 635 604,15 zł

Źródła finansowania:

6 888 881,60 zł – Fundusze Unii Europejskiej
1.722.220,38 zł – Samorząd Województwa Mazowieckiego
24.502,17 zł – środki własne podmiotu leczniczego

 

Opis zakresu rzeczowego Projektu: "Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego" realizowanego w latach 2020-2022:

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zakup sprzętu medycznego z zakresu ortopedii, pulmonologii, neurochirurgii, endoskopii, na rzecz Oddziałów posiadających umowę z NFZ na świadczenie usług, które mogą być wykonywane na sprzęcie planowanym do zakupu. Ponadto w ramach projektu będzie finansowany koszt promocji projektu.

Zakres prac realizowanych w roku 2020:

1. Zakup sprzętu medycznego 

1.1. skreślono

1.2. skreślono

1.3. skreślono

1.4 skreślono

1.5. skreślono

1.6. skreślono

1.7. skreślono

1.8 skreślono

1.9 skreślono

1.10. skreślono 

1.11. Wideobronchoskop ultrasonowy - kpl. 1

1.12. Aparat USG do badań latki piersiowej - szt. 1

1.13. Polisomnograf kl. IV z nadzorem wideo - szt. 1

1.14. Analizator tlenku azotu w wydychanym powietrzu - szt. 1

1.15. EKG - szt. 2

1.16. Defibrylator - szt. 2

1.17. Nebulizator - szt. 5

1.18. Półsztywny wideotoratoskop - szt. 1

 1.19. Aparat do znieczulenia do Sali bronchoskopowej - szt. 1

1.20. Kabina pletyzmograficzna - szt. 1

1.21. Aparat do ciągłego monitorowania pH dróg oddechowych - szt. 1

1.22. Kardiomonitory - szt. 8

1.23. Respiratory - szt. 3

1.24. Lampy operacyjne - szt. 6

1.25. Lampy zabiegowe/operacyjne - szt. 10

1.26. Kamery do lamp operacyjnych - szt. 3

1.27. skreślono

1.28. skreślono

1.29. Zestaw gastroskopów i fiberoskopów z torem wizyjnym - kpl. 1

1.30. Zestaw do mikroskopowych zabiegów struktur głębokich mózgu - kpl. 1

1.31. Zestaw do operacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - kpl. 1

2. Promocja projektu.

Zakres prac realizowanych w roku 2021 roku:

1. Zakup sprzętu medycznego

1.1. Stół operacyjny - szt. 2

1.2. Napędy ortopedyczne - kpl. 4

1.3. Kolumna artroskopowa- kpl. 2

1.4. Urządzenie do elektrokoagulacji z przystawką argonową - kpl. 2

1.5. Urządzenie do operacji w niedokrwieniu - kpl. 3

1.6. Klamra miednicy -  kpl. 1

1.7. Kardiomonitor - szt. 8

1.8. Materace zmiennociśnieniowe - szt. 20

1.9. Wózek transportowy - szt. 2

1.10. Wózek zabiegowy - szt. 2

1.11. Cyfrowy aparat RTG - szt. 1

1.12. Mobilny aparat RTG-ramię C - szt. 1

2. Promocja projektu.

Aparat RTG  Aparat RTG komputer  Defibrylator  DSC 0157  DSC 0168  DSC 0173  DSC 0177  DSC 0186  naped ortjpg  naped ort.2  naped ort.3  RTG ramię C  stół operacyjny  wózek transportowy  zakup sprzętu 1