Źródła finansowania:

1 002 276,93 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

                                                                                 BOM                             logo Mazowsza

 

Opis zakresu rzeczowego Projektu pod nazwą „ZAKUP DWÓCH AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C” realizowanego w 2024 roku.

Projekt zakłada zakup oraz dostawę dwóch nowych ambulansów typu B i typu C wraz z wyposażeniem dla Mazowieckiego Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. Pojazdy te będą służyły do transportu pacjentów do domu, czy transportu pacjentów podczas hospitalizacji do innych palcówek medycznych. Karetki transportowe oprócz specjalistycznej zabudowy medycznej wyposażone będą m.in. w centralne instalacje tlenowe, ogrzewanie i klimatyzowany przedział transportowy, instalacje i specjalistyczne mocowania do szpitalnej aparatury medycznej takiej jak: respirator, defibrylator, pompy infuzyjne czy ssak. Wszystko, co potrzebne jest do bezpiecznego transportu i ratowania życia pacjentów. Zakup nowych specjalistycznych ambulansów to sprostanie oczekiwań hospitalizowanych pacjentów w zakresie zabezpieczenia medycznego na najwyższym poziomie. Wszystko po to, by chronić zdrowie i życie mieszkańców Ziemi Radomskiej oraz okolic.

 

Projekt zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.