W Zakładzie Patomorfologii wykonujemy szeroki zakres badań patomorfologicznych dla pacjentów :

 1. hospitalizowanych na oddziałach Szpitala,
 2. pacjentów leczonych w Specjalistycznych Przychodniach Przyszpitalnych,
 3. pacjentów Ośrodków, z którymi Szpital zawarł umowy na wykonanie badań,
 4. pacjentów komercyjnych, zgodnie z obowiązującym cennikiem Szpitala.

Godziny funkcjonowania:

Zakład Patomorfologii jest czynny w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.00

Prosektorium czynne w dni robocze w godzinach: 8.00 - 13.00, w soboty 8.30 - 9.30 

Lokalizacja: Budynek J,  parter (osobne wejście od strony wschodniej - na wprost budynku Pralni)

Kontakt:

Sekretariat: telefon/ fax: (48) 361 31 56 ,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosektorium: telefon (48) 361 31 59, godz. 8.00-13.00, sobota 8.30- 9.30

Personel Zakładu Patomorfologii:

Kierownik Zakładu: lek. Katarzyna Sikora – specjalista patomorfolog tel. (48) 361 49 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Zespołu Techników – mgr analityki klinicznej, specjalista cytomorfolog Beata Hnatuszko tel. (48) 361 31 50

Kadra lekarska -  lekarze specjaliści patomorfolodzy:

lek. Joanna Barańska

dr n. med. Robert Bojarun

lek. Małgorzata Lenarcik

Lekarz rezydent - Irena Nadolska

Poza ww. osobami w Zakładzie Patomorfologii  zatrudniony jest następujący personel:

 • diagności laboratoryjni – 2 mgr analityki klinicznej
 • Średni personel medyczny – 5 osób
 • Personel pomocniczy - 3 osoby
 • Technik sekcyjny – 1 osoba

Zakres badań:

W Zakładzie Patomorfologii wykonywane są następujące badania:

 1. Badania histopatologiczne materiałów drobnych ( oligobiopsyjnych) oraz materiałów operacyjnych onkologicznych i nieonkologicznych
 2. Badania histochemiczne
 3. Badania immunohistochemiczne
 4. Badania śródoperacyjne
 5. Badania cytologiczne :
 1. cytologia złuszczeniowa nieginekologiczna tj.  płyny z jam ciała, mocz, wymazy szczoteczkowe
 2. cytologia ginekologiczna tj. badanie wymazów z szyjki macicy 
 3. cytologia aspiracyjna
 4. cytologia na podłożu płynnym
 5. badanie techniką cytobloczków
 1. Badanie sekcyjne – po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu.
 2. Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna pod kontrolą USG we współpracy z Zakładem Radiologii.
 3. Konsultacja preparatów mikroskopowych z innych ośrodków.
 4. Badania molekularne – w ramach umów z ośrodkami referencyjnymi wykonującymi takie badania.

Czas oczekiwania na wynik badania zależy od rodzaju materiału. W  przypadku badań cytologii nieginekologicznej 1-2 dni, badań cytologii ginekologicznej ok. 7 dni, badań histopatologicznych do 7 dni, w przypadku dużych materiałów operacyjnych do 14 dni. W przypadku konieczności wykonania badań dodatkowych: histochemicznych, immunohistochemicznych czy molekularnych czas oczekiwania może się wydłużyć.

Wyposażenie:

Zakład posiada nowoczesne wyposażenie w postaci: drukarki do bloczków histopatologicznych, drukarek do szkiełek mikroskopowych, procesorów tkankowych, stacji do zatapiania, aparatów do barwienia preparatów, mikroskopów laboratoryjnych, aparatu do barwień immunohistochemicznych, mikrotomów, skanera preparatów mikroskopowych oraz innych niezbędnych  sprzętów laboratoryjnych. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu e-Zdrowie możliwy był zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu oraz programu komputerowego, który umożliwia pełne monitorowanie procesu obróbki  i przygotowania preparatów histologicznych i cytologicznych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, w tym udostępnianie wyników w formie elektronicznej dla jednostek zewnętrznych posiadających umowę na wykonywanie badań patomorfologicznych.

 

Certyfikaty:

 

11.Certyfikat.Patomorfologia

 

Zakład znajduje się również na liście Zakładów Patomorfologii licencjonowanych przez Komisję  Akredytacyjną Polskiego Towarzystwa Patologów. Posiada certyfikat uczestnictwa  w programie EQA Labquality w sprawdzianach patologia kliniczna- cytologia kliniczna.

Zakład Patomorfologii jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu patomorfologii - 2 miejsca.

Certyfikat. Patomorfologia