Kierownik Oddziału Hematologii: dr n. med. Marzena Wątek - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog i transplantologii klinicznej

tel. do sekretariatu: 48 361-36 -32

 

lek. med. Justyna Górlicka -Szymczyk – specjalista onkologii klinicznej

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Iwona Zychla tel. 48 361-49-86

Dyżurka pielęgniarek tel: 48 361-36-27

 

Lokalizacja: VII piętro budynek główny szpitala

 

PROGRAM EDUKACYJNY 

 

Program edukacyjny dla pacjenta i jego rodziny w zakresie prawidłowego odżywiania w chorobie nowotworowej

 

Liczba łóżek: 25

Oddział Hematologii dysponuje 2 oraz 3 osobowymi salami chorych oraz salą z 2 miejscami dziennego pobytu. W ramach oddziału funkcjonuje wyodrębniony organizacyjnie gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Oddział posiada też dwie izolatki z własnym węzłem sanitarnym.

Oddział realizuje następujące świadczenia medyczne:

 • diagnostyka i leczenie niedokrwistości, nadkrwistości, małopłytkowości, nadpłytkowości, leukocytozy, leukopenii,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń krzepnięcia krwi,
 • diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych i śledziony,
 • diagnostyka i leczenie przewlekłych mieloproliferacji (m.in. przewlekłej białaczki szpikowej, czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej i samoistnego zwłóknienia szpiku),
 • Diagnostyka i leczenie chorób limfoproliferacyjnych

W ramach postępowania wymienionego wyżej w oddziale wykonywane są m.in. następujące procedury medyczne:

 • aspiracyjna biopsja szpiku z oceną cytologiczną, z możliwością barwień specyficznych,
 • aspiracyjna biopsja szpiku i pobranie krwi obwodowej z oceną immunofenotypową w cytometrze przepływowym,
 • trepanobiopsja szpiku z oceną histopatologiczną i immunofenotypową,
 • biopsja węzła chłonnego z oceną histopatologiczną i immunofenotypową,
 • aspiracyjna biopsja szpiku i pobranie krwi obwodowej z badaniem molekularnym i/lub FISH,
 • aspiracyjna biopsja szpiku z badaniem kariotypu.

Pacjenci oddziału mają zapewniony dostęp do badań diagnostyki obrazowej, ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w pracowniach zlokalizowanych na terenie szpitala oraz do badań diagnostycznych i procedur medycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno – leczniczym, które są realizowane w innych podmiotach leczniczych na podstawie zawartych umów.

Oddział Hematologii jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia staży kierunkowych  w ramach specjalizacji: choroby wewnętrzne, onkologia kliniczna - 4 miejsca

Wykonywane procedury