tel. 48 3613968 / 48 3613600
gab. K-24

czynna:
poniedziałek - czwartek 11.00 - 15.00

lek.  Adam Zagata - spec. neurochirurg
lek.  Artur Harabin - spec. neurochirurg
lek. Wiesław Sobieski - spec. neurochirurg
lek. Janusz Pasierb - spec. neurochirurg