Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. przyjmie lekarzy rezydentów, lekarzy chcących rozpocząć/kontynuować specjalizację w dziedzinie :

 

- chirurgii ogólnej (2 miejsca) w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej,

- hematologii (2 miejsca) w Oddziale Hematologii,

- kardiologii (9 miejsc) w Klinicznym Oddziale Kardiologii,

- okulistyki (3 miejsca) w Oddziale Okulistyki z Poradnią Okulistyczną,

- onkologii klinicznej (5 miejsc) w Klinicznym Oddziale Onkologii

- chorób płuc (3 miejsca) w Oddziale Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej z Poranią Chorób Płuc i Gruźlicy,

- neonatologii (2 miejsca) w Oddziale Neonatologii,

- neurologii (6 miejsc) w Klinicznym Oddziale Neurologii Pododdział Udarowy,

- kardiochirurgii (3 miejsca) w Oddziale Kardiochirurgii,

- patomorfologii (1 miejsce) w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej,

- chorób wewnętrznych: - (3 miejsca) w Oddziale Wewnętrznym II i Nadciśnienia Tętniczego

- (4 miejsca) w Klinicznym Oddziale Wewnętrznym I z Pododdziałem

Reumatologii,

- reumatologii (1 miejsce) w Klinicznym Oddziale Wewnętrznym I z Pododdziałem Reumatologii,

- anestezjologii i intensywnej terapii (6 miejsc) w Klinicznym Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu,

- medycyny ratunkowej (4 miejsca) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,

- położnictwa i ginekologii (5 miejsc) w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno – Położniczym,

- ortopedii i traumatologii narządu ruchu (6 miejsc) w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 48 361 49 05 (Dział Kadr) w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:05.