Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu przyjmie do pracy operatora kotłowni.

 

Wymagania:

Praca zmianowa przy utrzymaniu ruchu.

Wymagania ogólne:

  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  • obsługa komputera w stopniu podstawowym,
  • znajomość podstaw automatyki i sterowania
  • umiejętności obsługi urządzeń technicznych oraz praktycznej obsługi specjalistycznego sprzętu technicznego,
  • zdolność analitycznego myślenia.

Kwalifikacje:

Posiadanie uprawnień i kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. [Dz.U. 2022 poz. 1392] w zakresie:

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

Punkt 3 - kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

Punkt 5 - sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;

[Jest możliwe przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, po zdobyciu

wiedzy teoretycznej i praktycznej w kotłowni:]

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące,

przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV; wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 48 361 49 05 (Dział Kadr, w dni robocze od godz. 8 do godz. 15) albo pod nr tel. 48 361 49 43 (w dni robocze od godz. 8 do godz. 15).