onko3 Ponad 5 mln 280 tys. zł wydał Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na zakup nowych sprzętów do rożnego rodzaju badań diagnostycznych, monitorowania stanu zdrowia pacjentów oraz specjalistycznych łóżek. Urządzenia te trafiły na oddziały: kardiologię, onkologię i kardiochirurgię. Ponad 4 mln 220 tys. zł ogólnej kwoty to dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Pozostała część, czyli nieco ponad 1 mln zł to wkład własny szpitala.

 

Wśród nowych urządzeń znalazły się m.in. na kardiologii: echokardiograf, system monitorowania parametrów życiowych pacjentów, 2 rejestratory Holter ciśnieniowe, 3 uniwersalne aparaty EKG, zestaw: analizator holterowskiego EKG wraz z5 rejestratorami holterowskimi, 6 łóżek specjalistycznych z materacami przeciwodleżynowymi oraz 2 defibrylatory; na kardiochirurgii: narzędzia kardiochirurgiczne (zestaw do minidostępu oraz tor wizyjny), RTG – ramię C, defibrylator, 10 łóżek i 6 materacy przeciwodleżynowych, aparat EKG, system monitorowania parametrów życiowych pacjentów, 4 respiratory; na onkologię: komora laminarna wraz z wykonaniem prac dostosowujących pomieszczenie do instalacji komory, 42 łózka szpitalne, 5 materaców przeciwodleżynowych, 10 pomp perystaltycznych, 3 kardiomonitory, 3 wózki zabiegowe oraz aparat USG i 6 pomp infuzyjnych.

 

Dzięki tym zakupom szpital uzyskał nie tylko możliwość wymiany wyeksploatowanej aparatury medycznej, ale także mógł kupić nowy sprzęt. Dzięki temu poprawi się jakość świadczonych usług przez lecznicę, pozwoli to na prowadzenie skutecznych terapii i zapewni pełną ochronę zdrowia i życia pacjentów z chorobami onkologicznymi i kardiologicznymi.

 

Jako Szpital jesteśmy niezwykle wdzięczni za uzyskane środki finansowe, które w wymierny sposób przyczynią się do poprawy jakości prowadzonych przez nas działań. Szczególnie dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego za wsparcie i pomoc w realizacji projektu.