biletomaty12W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu zmienia się organizacja pracy Rejestracji poradni specjalistycznych. Od dziś kolejność zgłoszeń do rejestracji poradni specjalistycznych ustalana jest elektronicznie, przy użyciu biletomatów znajdujących się w holu głównym szpitala. Ma to usprawnić samą rejestrację i zminimalizować napięcia, jakie niejednokrotnie powstają między pacjentami oczekującymi do rejestracji.

W holu głównym szpitala stoją trzy biletomaty, nad którymi wiszą wielkie ekrany, które wyświetlają numerki pacjentów. Rejestracja została wyremontowana i dostosowana do nowej organizacji pracy rejestratorek. Nad każdym z sześciu stanowisk wiszą małe wyświetlacze, na których pojawiają się numerki pacjentów – dzięki nim pacjent wie, do którego stanowiska ma podejść.

Jak to działa?

To bardzo proste. Ekrany biletomatów są dotykowe. Na nich widnieją dwie możliwości: poradnie specjalistyczne i uprawnieni. Wybierając opcję „poradnie specjalistyczne”, biletomat drukuje bilet z numerem, a potem pacjent czeka na przywołanie do odpowiedniego stanowiska w rejestracji. Kiedy to nastąpi, pacjent zobaczy swój numer na monitorze nad biletomatem oraz usłyszy komunikat dźwiękowy. Jego numer wyświetli się również nad stanowiskiem, przy którym zostanie zapisany do lekarza. Podobnie należy postępować w przypadku opcji „uprawnieni”

Zakładka „uprawnieni”, przeznaczona jest dla osób, które będą obsługiwane poza kolejnością. Z tej możliwości skorzystać mogą: kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, zasłużeni honorowi dawcy krwi, uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby deportowane do pracy przymusowej, pacjenci objęci Programem Lekowym, pacjenci w trakcie leczenia onkologicznego/chemia, dzieci do 2 roku życia.

By móc skorzystać z tej zakładki należy mieć przy sobie dokument potwierdzający posiadane uprawnienia.

Jednocześnie przypominamy o funkcjonującym w szpitalu „CALL CENTER”, który służy do telefonicznego zapisu do poradni specjalistycznych. Nie ma potrzeby, aby pacjenci do wyznaczenia terminu wizyty oczekiwali osobiście do rejestracji poradni. Wszystkie terminu ustalane są pod numerem tel. 48/ 361 36 00.