cert 1Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. wziął udział w kolejnej, już trzeciej re-certyfikacji "Szpitala bez bólu". Certyfikat otrzymał na następne trzy lata.

Certyfikat "Szpital bez bólu" rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

 

Program ,,Szpital bez Bólu” ma uświadomić zarówno pacjentom, jak i opiekującym się nimi lekarzom i pielęgniarkom jak ważne jest leczenie przeciwbólowe w procesie powracania do zdrowia.

 

Certyfikat „Szpital bez bólu” jest potwierdzeniem, że wprowadziliśmy odpowiednie procedury postępowania przeciwbólowego, między innymi: regularne monitorowanie poziomu bólu, prowadzenie dokumentacji zgodnie z zaleceniami, szkolenia personelu medycznego specjalności zabiegowych z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego .

Przyznanie Certyfikatu „Szpital bez bólu” jest ważną informacją dla pacjenta, że w naszym Szpitalu uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone wg aktualnych zaleceń i standardów Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, co przekłada się na podniesienie satysfakcji z całego procesu leczenia.

Nadzór nad standardami w zakresie leczenia bólu pooperacyjnego w naszym Szpitalu sprawują:

Lek med. Krzysztof Stępień – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej

Lek med. Agnieszka Łęgowik - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii posiadająca ukończone podyplomowe studia z zakresu leczenia bólu

Lek med. Alicja Romaniuk - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii posiadająca ukończone podyplomowe studia z zakresu leczenia bólu.