Akademia e seniora Fundacja Pro Civitas Bono, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zapraszają osoby starsze i ich opiekunów na cykl spotkań pod hasłem Akademia E-Seniora. Pierwsze z nich zaplanowane jest na najbliższą sobotę 7 września od godz. 9 do 13. Jego tematem będzie "Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu udaru mózgu". Wykład odbędzie się w lecznicy na Józefowie.

 

 

"AKADEMIA E-SENIORA" to program przeznaczony dla osób powyżej 55. roku życia zainteresowanych nabyciem umiejętności świadomego dbania o zdrowie, zdobyciem wiedzy teoretycznej i nawyków praktycznych służących profilaktyce zdrowotnej właściwej dla osób starszych. Wśród grupy docelowej znajdą się osoby w niekorzystnej sytuacji, w tym mało samodzielne, samotne, niepełnosprawne oraz mające poczucie osamotnienia i marginalizacji.

 

Realizację wykładów organizatorzy planują głównie w soboty w godzinach rannych lub w dni powszednie w godzinach popołudniowych. O ich terminach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej szpitala i na profilu facebookowym lecznicy.

 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Partnerem projektu jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, w którym będą odbywały się wykłady. Wykłady przeprowadzone w ramach projektu będą transmitowane na żywo przez portal Youtube oraz nagrywane i udostępniane na stronie www Fundacji. Wystarczy wejść na stronę www.dlaseniora.com.pl

 

Celami projektu są m.in.:

 • aktywizacja seniorów poprzez stworzenie im możliwości uczenia się przez całe życie,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i skuteczności w codziennych sytuacjach życiowych; podniesienie kompetencji społecznych istotnych w utrzymywaniu prawidłowych relacji z innymi ludźmi;
 • poznawanie innych osób, wzajemne wspieranie się m.in. poprzez bycie w grupie osób w podobnej sytuacji życiowej.

 

W ramach projektu odbędą się wykłady w następujących blokach tematycznych:

 1. PRZEWLEKLE CHORY W DOMU - karmienie chorego, mycie chorego, jak radzić sobie z opieką nad chorym, jak komunikować się z chorym, komunikacja z chorym niedowidzącym, niedosłyszącym, chorym na choroby otępienne
 2. OPIEKA W ŚWIETLE PRAWA - orzeczenie o niepełnosprawności , prawa pacjenta, refundacja środków z NFZ, ubezwłasnowolnienie, wsparcie finansowe
 3. PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - edukacja z zakresu skutecznego zapobiegania chorobom takim jak nadciśnienie, miażdżyca, choroby niedokrwienne serca, mająca na celu zmniejszenie narażenia na różnego rodzaju czynniki ryzyka. (prof. n. med. Leszek Markuszewski 4 godz.)
 4. ZAGROŻENIA CHOROBAMI NEUROLOGICZNYMI - edukacja z zakresu profilaktyki choroby Alzheimera i zespołów otępiennych, czynniki ryzyka i zapobieganie udarom mózgu, profilaktyka choroby Parkinsona
 5. DEPRESJA I INNE ZABURZENIA PSYCHICZNE - edukacja w zakresie chorób psychicznych, w tym: Zaburzenia otępienne – główny problem zdrowotny osób starszych, Zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, uzależnienia, samotność jako problem społeczny, prawa pacjenta psychiatrycznego.
 6. PRZYGOTOWANIE DO STAROŚCI - zajęcia zmierzające do zrozumienia i akceptacji starości jako pełnowartościowego etapu życia, redukcji obaw i leków przed nią, pozytywnego myślenia o własnej przyszłości, planach i celach. Uczestnicy otrzymają wskazówki, jak radzić sobie ze zmianami, które niesie ze sobą okres starości tj. stopniowym lub nagłym obniżeniem się sprawności fizycznej i psychicznej, utratą osób bliskich, zaprzestaniem pracy zawodowej, opuszczeniem domu przez dorosłe dzieci, a czasem także narastającą zależnością od innych ludzi lub konieczność korzystania z różnych form opieki społecznej. Umiejętne radzenie sobie z tymi procesami jest niezbędnym warunkiem podtrzymania aktywności (SYSTEM OPIEKI W POLSCE - opieka pielęgniarska, pomoc opiekuńcza, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńcze, hospicyjna opieka domowa oraz hospicja stacjonarne
 7. DIETA JAK LEKARSTWO – cykl wykładów dotyczących zdrowia seniora, które będą realizowały potrzebę uczenia się przez całe życie ale też będą pretekstem do wyjścia z domu i spotkania z innymi ludźmi. W ramach tego cyklu odbędą sie będą: Wykłady ogólne na temat schorzeń dietozależnych takich jak np.: cukrzyca, choroby układu krążenia, alergie, osteoporoza, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby jelit i układu moczowego, zaburzenia metaboliczne. Wiele osób nie jest świadomych swoich schorzeń lub nie łączy obserwowanych objawów ze wczesnymi etapami groźnych chorób. Wykłady pogłębią ich wiedzę, będą okazją do konsultacji z zaproszonymi lekarzami, psychologiem czy dietetykiem.
 8. NOWOTWORY U OSÓB STARSZYCH - profilaktyka, leczenie, diagnostyka, objawy choroby nowotworowej.

banner e senior 1